NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Ziekte is een straf

Meer moeten betalen voor een verzekering vanwege die ziekte is voor de getroffen persoon een tweede straf. Zelfs wanneer de aandoening geen specifieke invloed heeft op de levensverwachting, zoals bij diabetes of een te hoge cholesterol, ondervinden de patiënten moeilijkheden om een lening te verkrijgen, zo stelt de PS. De partij vraagt dan ook de afschaffing van elke medische vragenlijst voor woonkredieten van minder dan 200.000 euro die de eindvervaldag bereiken voor de 60e verjaardag van de kredietnemer.

Vormt het feit dat de gemiddelde looptijd van leningen 15 jaar bedraagt dan geen nadeel voor kredietnemers die meer dan 45 jaar oud zijn? Op die vraag antwoorden de indieners van het voorstel ontkennend. “Voor mensen die bij het sluiten van de overeenkomst al ouder zijn dan 45 jaar, zouden de premies immers niet automatisch mogen worden verhoogd, aangezien de kredietgever op basis van de eindvervaldag van de kredietovereenkomst (na de zestigste verjaardag) de medische vragenlijst mag bewaren met het oog op de tarifering van het risico.”
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Wetstraat
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Meestgelezen Trends