NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Wetstraat: Archief

Actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven, samenvattingen van keynotes tijdens launches, interviews en diepere analyses. Wekelijks verzameld in onze nieuwsbrief.

Centraal register van bestuursverboden

Wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden - BS 1 juni, p. 51.790 

Maatregelen inzake loonoverleg voor periode 2023-2024

Wet houdende maatregelen inzake het loonoverleg voor de periode 2023-2024 - BS 31 mei, p. 51.764
 

Invoeging "Schulden van de consument" in Wetboek economisch recht

Wet houdende invoeging van boek XIX "Schulden van de consument" in het Wetboek van economisch recht - BS 23 mei, p. 49.149

Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Invoering informatieverplichtingen voor betalingsdienstaanbieders

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde betreffende de invoering van bepaalde informatieverplichtingen voor betalingsdienstaanbieders - BS 18 april, p. 39.876

Sociale zaken betreffende uitbreiding toepassingsgebied flexi-jobs tot chocolatiers

Wet houdende wijziging van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de flexi-jobs tot de chocolatiers betreft - BS 13 april, p. 37.282
 

Model aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners aanslagjaar 2023

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake de belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2023 - BS 14 april, p. 39.069
 

Aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting aanslagjaar 2023

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2023 - BS 14 april, p. 39.037
 

Aangifteformulier inzake personenbelasting aanslagjaar 2023

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2023 - BS 14 april, p. 39.021

Wet tot verlenging van bepaalde maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus

Wet tot verlenging van bepaalde maatregelen genomen voor de sociale Maribel in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 - BS 6 april, p. 36.542


Infotheek
Milieubelastingen naar economische activiteit

Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2021

 

KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Wetstraat
Centraal register van bestuursverboden

Wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden - BS 1 juni, p. 51.790 

Maatregelen inzake loonoverleg voor periode 2023-2024

Wet houdende maatregelen inzake het loonoverleg voor de periode 2023-2024 - BS 31 mei, p. 51.764
 

Invoeging "Schulden van de consument" in Wetboek economisch recht

Wet houdende invoeging van boek XIX "Schulden van de consument" in het Wetboek van economisch recht - BS 23 mei, p. 49.149