Vinden

Wetstraat: Archief

Actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven, samenvattingen van keynotes tijdens launches, interviews en diepere analyses. Wekelijks verzameld in onze nieuwsbrief.

Tijdelijke ondersteuningsmaatregelen Covid-19

Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie - BS 13 april, p. 32.911
 

Wijziging btw op afstandsverkopen en bepaalde leveringen van goederen

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de regeling betreft die van toepassing is op afstandsverkopen van goederen en op bepaalde leveringen van goederen en diensten - BS 13 april, p. 32.957

Recht op klein verlet bij toediening vaccin tegen Covid-19

Wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus Covid-19 - BS 9 april, p. 31.925

Evenredigheidsbeoordeling bij beroepsreglementering in gezondheidssector

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector - BS 9 april, p. 31.932
 

Antigeen- en zelftesting

Wet inzake antigeen- en zelftesting - BS 7 april, p. 31.776
 

Wijziging in Wetboek economisch recht en inkomstenbelastingen

Wet tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 26 maart, p. 28.193
 

Betalingstermijnen voor verschuldigde bijdragen RSZ

Wet houdende betalingstermijnen voor de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verschuldigde bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal 2021 - BS 19 maart, p. 22.999
 

Wijziging toekenning van renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 1 maart, p. 17.510

Invoering jaarlijkse taks op effectenrekeningen

Wet houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen - BS 25 februari, p. 17.189

Wijziging betreffende in het buitenland gelegen onroerende goederen

Wet houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de in het buitenland gelegen onroerende goederen - BS 25 februari, p. 17.194
 

Wijzigingen rond registratie-, hypotheek-, griffie- en successierechten

Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 19 februari, p. 16.011Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Impact covidcrisis op kredietverlening kmo's en zelfstandigen

De impact van de covidcrisis op de kredietverlening aan kmo’s en zelfstandigen

 

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020
 

Zorgplicht

Zorgplicht

Wetstraat
Tijdelijke ondersteuningsmaatregelen Covid-19

Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie - BS 13 april, p. 32.911
 

Wijziging btw op afstandsverkopen en bepaalde leveringen van goederen

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de regeling betreft die van toepassing is op afstandsverkopen van goederen en op bepaalde leveringen van goederen en diensten - BS 13 april, p. 32.957

Recht op klein verlet bij toediening vaccin tegen Covid-19

Wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus Covid-19 - BS 9 april, p. 31.925