Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.444.057 ACTIEVE BEDRIJVEN - 937.083 CONTACTPERSONEN

Archief: Infotheek

Onze wekelijkse elektronische nieuwsbrief biedt korte, pertinente teksten over actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven.

Belastingvermindering voor dakisolatie

FAQ - Belastingvermindering voor dakisolatie
 

Transportvraag in België tegen 2040

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040
 

Fisconet Plus

Hoe optimaliseert u uw zoekresultaten in Fisconet Plus?

Aanpassingen btw-wetboek

Circulaire betreffende de aanpassingen aan het btw-wetboek door de wet van 30 juli 2018 - Gratis overdracht van onverkoopbare voedingsmiddelen, aftrek van de btw op sterkedrank enzovoort.

Doorrekening verkiezingsprogramma's

Planbureau - Nota over de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s

Nationaal Energie-Klimaatplan

Ontwerp van geïntegreerd Nationaal Energie-Klimaatplan 2021-2030

Concurrentievermogen Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2018

Nieuwe verplichte modelformulieren voor de bonusplannen

Nieuwe verplichte modelformulieren voor de bonusplannen

Belasting effectenrekening

Belastingen op effectenrekeningen: ook voor u?

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

Online aankopen in het buitenland

Online aankopen in het buitenland - FAQ

175e Boek Rekenhof

175e Boek van het Rekenhof

Belgische wijnbouw

Belgische wijnbouw - Oogst- en erkenningsjaar 2017

Kredietwaardigheidsbeoordeling consument

Guidelines over de kredietwaardigheidsbeoordeling van de consument, in het kader van de toekenning van een consumentenkrediet
 

Achterstallige betalingen herstelvergoedingen

Circulaire betreffende achterstallige betalingen van herstelvergoedingen voor een tijdelijk verlies van opbrengsten, winsten en loon van bedrijfsleider.

Impact Amerikaans protectionisme op Belgische economie

Het nieuwe Amerikaanse protectionisme en de impact ervan op de Belgische economie.

Indexcijfer consumptieprijzen

Planbureau - Indexcijfer der consumptieprijzen - Inflatievooruitzichten

Beheer en instellingen sociale zekerheid

Rekenhof - Boek 2018 - Globale Beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid

Brexit Impact Scan

Bereid uw onderneming voor: doe de Brexit Impact Scan

Rechtmatigheidsonderzoeken in federale administratie

Overheidsopdrachten en andere rechtmatigheidsonderzoeken in de federale administratie

Raad voor het Verbruik - Commissie voor Onrechtmatige Bedingen - Verslag over de werkzaamheden 2017

Raad voor het Verbruik - Commissie voor Onrechtmatige Bedingen - Verslag over de werkzaamheden 2017

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) – Verslag 2017

FOD Economie raadt aan voorzichtig te zijn met aanbiedingen van beroepengidsen, reclame-inlassingen en domeinnamen

Beroepengidsen, reclame-inlassingen en domeinnamen: de FOD Economie raadt aan uiterst voorzichtig te zijn met aanbiedingen van deze ondernemingen.

Dienst intellectuele eigendom

Dienst voor de intellectuele eigendom - Jaarverslag 2017

Hervorming vennootschapsbelasting

Hervorming vennootschapsbelasting - De belangrijkste pijlers

Fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag

Werkgeversbijdrageverminderingen

Planbureau: De non-take-up van werkgeversbijdrageverminderingen begrijpen.

Wijzigingen aangifte personenbelasting

Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de aangifte van de personenbelasting voor het belastingjaar 2018

Wijzigingen aangifte personenbelasting

Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de aangifte van de personenbelasting voor het belastingjaar 2018 (2018/C/71)

Aangifte personenbelasting

Rekenhof - Hulp bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting

Circulaire rond voordelen persoonlijk gebruik electronica 

Circulaire 2018/C/63 betreffende de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een pc, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement.

Hoe kunnen alle Belgen schone energie krijgen?

Hoe kunnen alle Belgen schone energie krijgen? (Insights in a clean energy future for Belgium) – uitsluitend in het Engels
 

FAQ beursverrichtingen

FAQ over beursverrichtingen - 2018

Indexering bedragen aanslagjaren 2016-2017-2018

Jaarlijkse indexering van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2016, 2017 en 2018

Toekenning van gratis aandelen

Commissie voor Boekhoudkundige normen - Boekhoudkundige behandeling van de toekenning van gratis aandelen (Restricted Stock Units).

Boekhoudkundige verplichtingen

Hoe voer ik de boekhouding van mijn onderneming? – Boekhoudkundige verplichtingen sinds 1 januari 2018

Fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2016

Administratieve lasten in België voor het jaar 2016

De administratieve lasten in België voor het jaar 2016

INR - Analyse van de prijzen 2017

INR - Analyse van de prijzen 2017

Storting bedrijfsvoorheffing - Looncorrectie

FAQ - Vrijstelling van storting van de bedrijfsvoorheffing - Looncorrectie en sociale Maribel

Economische vooruitzichten 2018

Planbureau - Economische vooruitzichten 2018

Geschillen internationale fiscale conventies

Circulaire betreffende de regeling van geschillen in verband met de toepassing van internationale fiscale conventies

Planbureau 

Aanvullende indicatoren naast het bbp

Tax shelter startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen - FAQ
Overige artikels
Infotheek
Belastingvermindering voor dakisolatie

FAQ - Belastingvermindering voor dakisolatie
 

Transportvraag in België tegen 2040

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040
 

Fisconet Plus

Hoe optimaliseert u uw zoekresultaten in Fisconet Plus?

Archief
Wetstraat
Uitkerings- en moederschapsverzekering zelfstandigen

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 96 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten - BS 4 februari, p. 10.835

Vaststelling ondernemingsnummer en vestigingseenheidsnummer in KBO

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen - BS 1 februari, p. 10.526

Instellingen bedrijfspensioenvoorziening

Wet tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV) en tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening - BS 23 januari, p. 7.881

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends