Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.451.259 ACTIEVE BEDRIJVEN - 973.238 CONTACTPERSONEN
  • Nieuw: Rubriek 'Uit te keren winst' is beschikbaar als selectie- en sorteerparameter.
  • Trends Gazellen 2019 De Trends Gazellen 2019 zijn gekend én vanaf nu via Eigen Top makkelijk selecteerbaar.
  • Opleiding Sales & Marketing 21/05/2019 Oudenaarde (Enjoy Today) Registratie
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van Van Wellen Group, ToreonJidoka en ATELIER 3000.
  • Opleiding Sales & Marketing 25/04/2019 Groot-Bijgaarden (Brussels Kart) Registratie
  • 14/05/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Ranst (Sanguisorba).
  • 07/05/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Destelbergen (De Feestarchitect).

Archief: Infotheek

Onze wekelijkse elektronische nieuwsbrief biedt korte, pertinente teksten over actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven.

Preventie, herkennen en herstellen van burn-out

Preventie, herkennen en herstellen van burn-out

Voorbereiding aangifte personenbelasting 2019

Documenten ter voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting 2019

Prijzenobservatorium

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2018

Impact nieuwe arbeidsvormen op welzijn

Impact van de nieuwe arbeidsvormen op het welzijn

Ondernemerschap en diversiteit

Ondernemerschap en diversiteit - Een studie naar de herkomst van de zelfstandige in België

Advies betreffende voorzieningen

Commissie voor boekhoudkundige normen - Advies over opbouw, besteding en terugneming van voorzieningen

Vergelijkingstool zichtrekeningen

Vergelijkingstool zichtrekeningen

Rechten inzake bouwen of renoveren

Bouwen of renoveren - Dwing uw rechten af

Belastingvermindering voor dakisolatie

FAQ - Belastingvermindering voor dakisolatie
 

Transportvraag in België tegen 2040

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040
 

Fisconet Plus

Hoe optimaliseert u uw zoekresultaten in Fisconet Plus?

Aanpassingen btw-wetboek

Circulaire betreffende de aanpassingen aan het btw-wetboek door de wet van 30 juli 2018 - Gratis overdracht van onverkoopbare voedingsmiddelen, aftrek van de btw op sterkedrank enzovoort.

Doorrekening verkiezingsprogramma's

Planbureau - Nota over de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s

Nationaal Energie-Klimaatplan

Ontwerp van geïntegreerd Nationaal Energie-Klimaatplan 2021-2030

Concurrentievermogen Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2018

Nieuwe verplichte modelformulieren voor de bonusplannen

Nieuwe verplichte modelformulieren voor de bonusplannen

Belasting effectenrekening

Belastingen op effectenrekeningen: ook voor u?

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

Online aankopen in het buitenland

Online aankopen in het buitenland - FAQ

175e Boek Rekenhof

175e Boek van het Rekenhof

Belgische wijnbouw

Belgische wijnbouw - Oogst- en erkenningsjaar 2017

Kredietwaardigheidsbeoordeling consument

Guidelines over de kredietwaardigheidsbeoordeling van de consument, in het kader van de toekenning van een consumentenkrediet
 

Achterstallige betalingen herstelvergoedingen

Circulaire betreffende achterstallige betalingen van herstelvergoedingen voor een tijdelijk verlies van opbrengsten, winsten en loon van bedrijfsleider.

Impact Amerikaans protectionisme op Belgische economie

Het nieuwe Amerikaanse protectionisme en de impact ervan op de Belgische economie.

Indexcijfer consumptieprijzen

Planbureau - Indexcijfer der consumptieprijzen - Inflatievooruitzichten

Beheer en instellingen sociale zekerheid

Rekenhof - Boek 2018 - Globale Beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid

Brexit Impact Scan

Bereid uw onderneming voor: doe de Brexit Impact Scan

Rechtmatigheidsonderzoeken in federale administratie

Overheidsopdrachten en andere rechtmatigheidsonderzoeken in de federale administratie

Raad voor het Verbruik - Commissie voor Onrechtmatige Bedingen - Verslag over de werkzaamheden 2017

Raad voor het Verbruik - Commissie voor Onrechtmatige Bedingen - Verslag over de werkzaamheden 2017

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) – Verslag 2017

FOD Economie raadt aan voorzichtig te zijn met aanbiedingen van beroepengidsen, reclame-inlassingen en domeinnamen

Beroepengidsen, reclame-inlassingen en domeinnamen: de FOD Economie raadt aan uiterst voorzichtig te zijn met aanbiedingen van deze ondernemingen.

Dienst intellectuele eigendom

Dienst voor de intellectuele eigendom - Jaarverslag 2017

Hervorming vennootschapsbelasting

Hervorming vennootschapsbelasting - De belangrijkste pijlers

Fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag

Werkgeversbijdrageverminderingen

Planbureau: De non-take-up van werkgeversbijdrageverminderingen begrijpen.

Wijzigingen aangifte personenbelasting

Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de aangifte van de personenbelasting voor het belastingjaar 2018

Wijzigingen aangifte personenbelasting

Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de aangifte van de personenbelasting voor het belastingjaar 2018 (2018/C/71)

Aangifte personenbelasting

Rekenhof - Hulp bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting

Circulaire rond voordelen persoonlijk gebruik electronica 

Circulaire 2018/C/63 betreffende de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een pc, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement.

Hoe kunnen alle Belgen schone energie krijgen?

Hoe kunnen alle Belgen schone energie krijgen? (Insights in a clean energy future for Belgium) – uitsluitend in het Engels
 

FAQ beursverrichtingen

FAQ over beursverrichtingen - 2018

Indexering bedragen aanslagjaren 2016-2017-2018

Jaarlijkse indexering van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2016, 2017 en 2018

Toekenning van gratis aandelen

Commissie voor Boekhoudkundige normen - Boekhoudkundige behandeling van de toekenning van gratis aandelen (Restricted Stock Units).

Boekhoudkundige verplichtingen

Hoe voer ik de boekhouding van mijn onderneming? – Boekhoudkundige verplichtingen sinds 1 januari 2018
Overige artikels
Infotheek
Preventie, herkennen en herstellen van burn-out

Preventie, herkennen en herstellen van burn-out

Voorbereiding aangifte personenbelasting 2019

Documenten ter voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting 2019

Prijzenobservatorium

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2018

Archief
Wetstraat
Vergoeding van de werkingskosten van de FSMA

Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA inzake het toezicht op de in België gevestigde beheerders van benchmarks - BS 12 april, p. 37.429

Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Wet betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - BS 10 april, p. 36.384

Vastleggingmodel aangifteformulier inzake personenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019 - BS 8 april, p. 35.701

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends