Vinden

Alertservice - Bedrijven monitoren

Alertservice
Met dagelijkse updates speelt de Trends Top Website maximaal in op de volatiliteit van bedrijfsgegevens. Via de alertservice informeren wij u bij belangrijke wijzigingen in de bedrijfsgegevens of financiële positie van de ondernemingen die u in opvolging geeft: klanten, prospects, leveranciers.
U kan zowel ondernemingen als sectoren in alert geven.

Concreet wordt u geïnformeerd als volgende gegevens wijzigen.

Bedrijven in alert:

 • Firmanaam
 • Adres
 • Telefoon of fax
 • E-mail
 • Website
 • Nieuwe activiteit
 • Score (algemene gezondheidsindicator)
 • Nieuwe jaarrekening
 • Wijziging rechtstoestand (faillissement, gerechtelijk akkoord,...)
 • Wijziging contactpersonen

Sectoren en postcodes in alert:

 • Nieuwe bedrijven
 • Bedrijven met gewijzigde rating
 • Ondernemingen met nieuwe kerncijfers
 • Bedrijven met gewijzigde rechtstoestand (faillissement, gerechtelijk akkoord,...) 

Handleiding

U activeert uw persoonlijke alerts via een Marketing, Finance of Business Login.