NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Ziek tijdens uw vakantie?

Geen paniek: vanaf 1 januari 2024 bent u die dagen niet langer kwijt. De lopende vakantieperiode wordt echter niet automatisch verlengd met de niet-opgenomen dagen. Wil de werknemer die dagen na de lopende vakantieperiode opnemen, dan moet hij dat bij zijn werkgever aanvragen binnen dezelfde termijn als de periode die hij heeft om zijn medisch attest binnen te brengen.

Ondernemingen moeten de formaliteiten die de werknemer moet vervullen bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval tijdens een periode van jaarlijkse vakantie in het arbeidsreglement opnemen, zonder dat ze daarvoor de normale procedure voor een wijziging van het arbeidsreglement moeten volgen.

Een specifiek model van medisch attest voor dat type situatie is overigens in de maak en zal binnenkort online beschikbaar zijn. Het gebruik ervan blijft wel facultatief.
Lees meer

 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580