NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Wordt de getrouwheidspremie afgeschaft?

Dat stelt in elk geval de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) voor na een studie die behoorlijk kritisch is voor ons oligopolide banksysteem. Vier instellingen - BNP Paribas Fortis, KBC/CBC, Belfius en ING - domineren immers het bankenlandschap en moedigen concurrentie amper aan.

Om die laatste te stimuleren, beveelt de BMA een betere informatie voor de consument aan, naast een vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen voor wie van bank wil veranderen, een verplichting tot het scheiden van producten en de afschaffing van de getrouwheidspremie op gereglementeerde spaarrekeningen. Omdat ze moeilijk te begrijpen is voor de consument, maakt de premie vergelijkingen tussen banken moeilijk en kan ze, aldus de BMA, door de banken worden gebruikt om promotie te maken met een hogere rente dan deze die ze werkelijk toekennen.

Naast de Staatsbon, die zijn nut bewezen heeft, stelt de BMA voor om een spaarproduct in te voeren dat vergelijkbaar is met het Franse Livret A of Livret d'Epargne Populaire (LEP). Het eerste werkt net als een gewone spaarrekening maar is gereglementeerd door de staat, die beslist over de werking, de rente en het plafond.

Het LEP is bedoeld voor spaarders met een bescheiden inkomen en biedt een rendement om van te dromen: 6% sinds 1 augustus van dit jaar. Er kan echter maximaal 10.000 euro op worden gespaard en de toegang tot het LEP is onderworpen aan een inkomensvoorwaarde afhankelijk van het gezinsquotumaandeel, bijvoorbeeld 44.229 euro voor een gehuwd of wettelijk samenwonend koppel met twee kinderen ten laste.
Lees meer
 

 

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Genderdimensie van soorten verlof in België

De genderdimensie van verschillende soorten verlof in België
 

Wetstraat
Maatregelen tot ondersteuning van gelegenheidsarbeiders land- en tuinbouw

Wet houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw - BS 23 november, p. 108.825

Diverse arbeidsbepalingen

Wet houdende diverse arbeidsbepalingen - BS 23 november, p. 108.828

Hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven – BS 29 september, p. 80.294