Vinden

Woord vooraf Top 5.000 - Position switch

T05_2023_NL_200Doorheen de verschillende crisissen staan twee uitdagingen zoals dat dan heet met stip genoteerd in de SWOT-analyses van ondernemingen: de oorlog voor (jong) talent en de verzoening tussen people, planet & profit. Beide zijn meer dan ooit met elkaar verweven want nieuwe werknemers staan anders in de arbeidsmarkt dan mijn generatie. Wij begonnen, keken de kat uit de boom als die eerste job niet meteen was wat we ervan verwacht hadden en blijven vaak tot aan dat zuurverdiende pensioen trouw aan onze werkgever.

 Zo werden velen sterk in nu afzien met het oog op toekomstig geluk. De één eerder vleugellam in die fameuze gouden kooi, de ander hollend als een konijn achter die zoete wortel. Richting het einde van onze loopbaan zoeken we massaal naar de achterpoortjes tussen alle koterijen die door de jaren heen gebouwd werden. Het nog steeds stijgende aantal burn-outs, bore-outs en andere mentale of lichamelijke lamleggers zal daar ongetwijfeld een vruchtbare bodem vinden. Nog geen tien jaar geleden bestempelden we de toen net geronde kaap van 400.000 langdurig zieken als alarmerend. Ondertussen glijden we richting 600.000. Op de Dag van de Mentale Gezondheid wordt een vertraging van de groei van dat cijfer in de State of the Union als een verdienste van de regering bestempeld…

Koppel dat aan het hoge aantal inactieven tussen 21 en 65 die zich niet ter beschikking stellen en de pakweg 200.000 openstaande vacatures. Het resultaat is een onbetaalbare discrepantie tussen inkomsten en uitgaven in onze sociale zekerheid, een ambitie van onze overheid – 80% werkgelegenheidsgraad – die utopisch lijkt en een arbeidsmarkt die op zijn kop staat.

Geen dode letter

Jongeren beseffen dat ze als een kat van de ene naar de andere boom kunnen springen en meer dan één professioneel leven hebben. Terwijl wij ons massaal voor een schaarse job kandidaat stelden, doen ondernemingen vandaag alle moeite van de wereld om die vacature ingevuld te krijgen. De position switch in de sollicitatiebrief lijkt een feit. Eénmaal die witte raaf voor zich gewonnen, is de strijd nog niet gestreden. Want werkgevers komen niet meer weg met zeggen wat ze doen. Ze moeten ook doen wat ze zeggen om nieuwe werknemers aan boord te houden. Want die beslissen sneller dan ooit om nieuwe oorden op te zoeken wanneer de verwachtingen niet ingelost worden.

Naast een competitieve verloning staan flexibiliteit, werk/privé-balans en duurzaamheid in alle aspecten hoog op het verlanglijstje. Ze maken dan ook standaard deel uit van het aanbod, terwijl de strategische doelstellingen van het bedrijf aan de SDG’s en ESG-principes opgehangen worden. Er is nog een reden waarom die aandacht voor de magische afkortingen geen dode letter meer mag blijven. Op 1 januari treedt de Corporate Sustainability Reporting Directive in werking. Die nieuwe richtlijn verplicht Europese bedrijven om transparant te zijn over de maatschappelijke en ecologische impact van hun activiteiten. Initieel moeten enkel grotere ondernemingen rapporteren. De verplichting komt er nadien ook voor KMO’s.

Bij Trends Business Information volgen we de ESG-evolutie op de voet. We analyseren sociale balansen rond opleiding en gelijke kansen, volgen de media, pluizen rapporten en verslagen uit, kijken naar investeringen als zonnepanelen en elektrificatie van het wagenpark, integreren erkenningen, labels of awards, enz. Die elementen vertalen we in behapbare dashboards en relevante inzichten. Wordt vervolgd.

(Tommy Browaeys - Publisher)

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276