NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Welzijn: ook voor huispersoneel

Op 15 mei werd een koninklijk besluit van kracht dat op dezelfde dag is verschenen in het Staatsblad en waarin specifieke maatregelen zijn opgenomen met betrekking tot het welzijn van dienstboden en huispersoneel.

Onder die eerste categorie vallen de werknemers die in hoofdzaak huishoudelijke handenarbeid verrichten in verband met de huishouding van de werkgever of van zijn gezin, en die met deze werkgever zelf een arbeidsovereenkomst voor dienstboden hebben gesloten. Het gaat om huishoudelijk personeel, koks, nanny’s enzovoort.

In de tweede categorie vinden we werknemers die in of buiten het huis van de werkgever hoofdarbeid of handenarbeid uitvoeren die geen huishoudelijke arbeid is, voor de privébehoeften van de werkgever of van zijn gezin. Het gaat om huisonderwijzers, chauffeurs, personeel voor tuinonderhoud, verplegend personeel, enzovoort.

De risicoanalyse die de werkgever moet uitvoeren, kan gebeuren via de OIRA-tool Dienstboden (Online Interactive Risks Assessment), die kan worden geraadpleegd via uwrisicoanalyse.be. Bovendien moet de werkgever voor het aanvatten van de dienstbetrekking een document verstrekken dat een hele reeks gegevens bevat, zoals een beschrijving van de aard van de functie, de arbeidsmiddelen en de daaraan verbonden risico’s en de chemische, fysische en biologische agentia waaraan het personeel kan worden blootgesteld.

Daarnaast moeten er ook de aard van de mentale of lichamelijke belasting in beschreven staan, naast het gezondheidstoezicht, de noodzakelijke vaccinaties enzovoort. Overige verplichtingen houden verband met de brandveiligheid en de arbeidsplaatsen.

Werkgevers die al dienstboden of huispersoneel in dienst hebben, krijgen vanaf de inwerkingtreding van het koninklijk besluit een jaar de tijd om aan de nieuwe regels te voldoen.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Wetstraat
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Meestgelezen Trends