NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Welzijn: ook voor huispersoneel

Op 15 mei werd een koninklijk besluit van kracht dat op dezelfde dag is verschenen in het Staatsblad en waarin specifieke maatregelen zijn opgenomen met betrekking tot het welzijn van dienstboden en huispersoneel.

Onder die eerste categorie vallen de werknemers die in hoofdzaak huishoudelijke handenarbeid verrichten in verband met de huishouding van de werkgever of van zijn gezin, en die met deze werkgever zelf een arbeidsovereenkomst voor dienstboden hebben gesloten. Het gaat om huishoudelijk personeel, koks, nanny’s enzovoort.

In de tweede categorie vinden we werknemers die in of buiten het huis van de werkgever hoofdarbeid of handenarbeid uitvoeren die geen huishoudelijke arbeid is, voor de privébehoeften van de werkgever of van zijn gezin. Het gaat om huisonderwijzers, chauffeurs, personeel voor tuinonderhoud, verplegend personeel, enzovoort.

De risicoanalyse die de werkgever moet uitvoeren, kan gebeuren via de OIRA-tool Dienstboden (Online Interactive Risks Assessment), die kan worden geraadpleegd via uwrisicoanalyse.be. Bovendien moet de werkgever voor het aanvatten van de dienstbetrekking een document verstrekken dat een hele reeks gegevens bevat, zoals een beschrijving van de aard van de functie, de arbeidsmiddelen en de daaraan verbonden risico’s en de chemische, fysische en biologische agentia waaraan het personeel kan worden blootgesteld.

Daarnaast moeten er ook de aard van de mentale of lichamelijke belasting in beschreven staan, naast het gezondheidstoezicht, de noodzakelijke vaccinaties enzovoort. Overige verplichtingen houden verband met de brandveiligheid en de arbeidsplaatsen.

Werkgevers die al dienstboden of huispersoneel in dienst hebben, krijgen vanaf de inwerkingtreding van het koninklijk besluit een jaar de tijd om aan de nieuwe regels te voldoen.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content
IFBD

Psychologie van overtuigen: ijs verkopen aan eskimo's
15 november 2023 - Antwerpen
   > U leert hoe invloed en beïnvloeding werkt.
   > U leert hoe u alles gedaan krijgt ...
   > U krijgt superkrachtige technieken om onzichtbaar te overtuigen. Klik hier voor meer informatie

Infotheek
Bijgewerkt dossier met maatregelen - oorlog in Oekraïne

Oorlog in Oekraïne - Op 21 september van dit jaar bijgewerkt dossier dat het mogelijk maakt de maatregelen te volgen die werden genomen door de belangrijkste Belgische, Europese en internationale economische spelers en financiers in het kader van de crisis tussen Rusland en Oekraïne.

Jaarlijkse indexatie van bedragen voor aanslagjaren 2021-2022-2023

Circulaire 2023/C/77 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2021, 2022 en 2023 

Bescherming van consument in de bouwsector

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Bescherming van de consument in de bouwsector

 

Wetstraat
Bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen

Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/713 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen - BS 8 september, p. 73.975
 

Steun voor goederenvervoer per spoor per geïsoleerde wagons

Wet houdende steun voor het goederenvervoer per spoor per geïsoleerde wagons - BS 7 september, p. 73.675

Interprofessionele onderhandelingen 2023-2024

Wet tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024 - BS 5 september, p. 71.811