NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Verplichte aangifte van de huurprijs

Wanneer een natuurlijke persoon een onroerend goed verhuurt, wordt dat op een verschillende manier belast naargelang de hoedanigheid van de huurder of het gebruik dat ervan wordt gemaakt. De onroerende inkomsten worden vaak niet correct aangegeven, vaak uit onwetendheid, omdat de eigenaar niet altijd op de hoogte is van de hoedanigheid van zijn huurder. Op fiscaal vlak stelt de controleur die een huurkost vaststelt bij een huurder een fiche op, die hij overmaakt aan de controle die bevoegd is voor de verhuurder.

De regering vindt die procedure verouderd en wil ze moderniseren door huurders te verplichten om in een bijlage van hun belastingaangifte inlichtingen betreffende de in huur genomen goederen, de toegekende huur en huurvoordelen te vermelden, naast de identiteit van de verhuurder. Ook de vergoedingen voor een recht van erfpacht, een recht van opstal of een recht van vruchtgebruik moeten worden vermeld. De maatregel is van toepassing vanaf aanslagjaar 2024.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580