Vinden

Verplichte aangifte van de huurprijs

Wanneer een natuurlijke persoon een onroerend goed verhuurt, wordt dat op een verschillende manier belast naargelang de hoedanigheid van de huurder of het gebruik dat ervan wordt gemaakt. De onroerende inkomsten worden vaak niet correct aangegeven, vaak uit onwetendheid, omdat de eigenaar niet altijd op de hoogte is van de hoedanigheid van zijn huurder. Op fiscaal vlak stelt de controleur die een huurkost vaststelt bij een huurder een fiche op, die hij overmaakt aan de controle die bevoegd is voor de verhuurder.

De regering vindt die procedure verouderd en wil ze moderniseren door huurders te verplichten om in een bijlage van hun belastingaangifte inlichtingen betreffende de in huur genomen goederen, de toegekende huur en huurvoordelen te vermelden, naast de identiteit van de verhuurder. Ook de vergoedingen voor een recht van erfpacht, een recht van opstal of een recht van vruchtgebruik moeten worden vermeld. De maatregel is van toepassing vanaf aanslagjaar 2024.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276