Vinden

Vergeet het rijksregisternummer van de verhuurder niet

Vanaf aanslagjaar 2024 moet een huurder die zijn huur als beroepskosten wil inbrengen, zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting een document bezorgen waarop de naam, het adres en het rijksregisternummer of het ondernemingsnummer van de verhuurder vermeld staan, naast het bedrag van de betaalde huur en het aandeel daarvan dat hij als beroepskosten inbrengt.

Wat gebeurt er echter wanneer hij het betrokken rijksregisternummer niet vermeldt? Dan wordt hij niet gestraft, aldus de minister van Financiën toen hij de vraag kreeg voorgelegd, als hij te goeder trouw heeft gehandeld. De huurder beschikt immers over geen enkel rechtsmiddel om de verhuurder te dwingen om hem zijn rijksregisternummer te bezorgen. Hij moet echter wel alle nodige stappen zetten om het rijksregisternummer te verkrijgen, zoals zijn huurovereenkomst raadplegen of, als het nummer daar niet in voorkomt, het rechtstreeks aan de verhuurder vragen (Vragen en antwoorden, 55-131, pagina 180).
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023

FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023
 

Jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024

Circulaire 2024/C/44 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024
 

Economische conjunctuur in de voedingssector

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024
 

Wetstraat
Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek

Wet houdende aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek - BS 21 juni, p. 77.671

Invoering van een sociaaltariefpremie

Wet tot invoering van een sociaaltariefpremie - BS 13 juni, p. 74.248

Instelling van een Orde van architecten

Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten - BS 12 juni, p. 74.027