NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Vastgoedmakelaar: toegang tot het beroep gewijzigd

Er zijn twee belangrijke wijzigingen in het beroep van vastgoedmakelaar: om te beginnen wordt het mogelijk om toegang te krijgen tot het beroep op basis van relevante beroepservaring. Daarnaast is er het verbod voor door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars geschorste of geschrapte personen om het beroep uit te oefenen, ook als werknemer, gedurende de periode van de schorsing of de schrapping.

Personen die kunnen aantonen dat ze over beroepservaring beschikken als loontrekkende bij een vastgoedmakelaar of in het kader van een intellectueel beroep - notaris, architect enzovoort - kunnen zich inschrijven op het tableau van het instituut. Die ervaring moet echter wel zes jaar voltijds equivalente werkervaring bedrag in de loop van de tien jaar voorafgaand aan de aanvraag.

De tweede maatregel is van deontologische aard en heeft als doel te voorkomen dat een geschrapte of geschorste makelaar zijn activiteiten blijft uitoefenen als werknemer onder de supervisie van een zelfstandige die in dat geval een stroman zou kunnen zijn, wat, zo staat in de memorie van toelichting, “het imago van het beroep en van het instituut schaadt”.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Genderdimensie van soorten verlof in België

De genderdimensie van verschillende soorten verlof in België
 

Wetstraat
Maatregelen tot ondersteuning van gelegenheidsarbeiders land- en tuinbouw

Wet houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw - BS 23 november, p. 108.825

Diverse arbeidsbepalingen

Wet houdende diverse arbeidsbepalingen - BS 23 november, p. 108.828

Hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven – BS 29 september, p. 80.294