NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Van financiële data naar duurzaamheidsmonitor

Veel KMO’s hebben vandaag onvoldoende capaciteit en expertise voor het optekenen en doelgericht verminderen van hun CO2-voetafdruk. Een nieuwe duurzaamheidsmonitor pakt dit probleem aan. “Onze slimme analyses van financiële data brengen alles geautomatiseerd in kaart, zodat KMO’s op eigen initiatief acties kunnen ondernemen”, klinkt het bij Yuki en SmartTrackers. (Dimitri Dewever)

Vanaf 1 januari 2024 treedt de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive in werking. Deze nieuwe richtlijn verplicht Europese bedrijven om transparant te zijn over de impact van hun activiteiten op vlak van milieu en maatschappij. De duurzaamheidsrapportageplicht geldt in eerste instantie voor grotere ondernemingen. De verplichting voor KMO’s volgt in de jaren daarna. Toch zullen grote bedrijven allicht ook al vanaf volgend jaar hun toeleveringsketen om inzicht vragen, waardoor ook kleinere bedrijven snel zullen moeten rapporteren.

De duurzaamheidsmonitor van boekhoudplatform Yuki, ontwikkeld in samenwerking met sustainability-softwarespecialist SmartTrackers, biedt KMO’s op dat vlak een krachtige tool. “Hiermee krijgen ondernemingen op basis van financiële data direct inzicht in hun CO2-voetafdruk”, verduidelijkt Dewi Vermeulen, Strategic Projects Director bij Yuki. “De monitor gebruikt financiële gegevens uit verschillende grootboekrekeningen. Denk aan gas, water en elektriciteit, brandstof, reiskosten, lunchuitgaven en kantoorbenodigdheden.” De berekeningen worden op de achtergrond uitgevoerd door SmartTrackers, gespecialiseerd in het berekenen van duurzaamheidsprogramma’s.

Meten, weten, ... reduceren

“We berekenen de CO2-uitstoot per maand, op basis van euro’s via een zo accuraat mogelijk bepaalde omrekeningsfactor”, vertelt Leo Smit, oprichter en directeur van SmartTrackers. “Yuki creëert op basis daarvan vervolgens een visuele rapportage. Hiermee maakt onze software in één oogopslag duidelijk waar doelgerichte acties voor verbetering kunnen zorgen.” Op basis van verzamelde cijfers via steekproeven, uitgevoerd door SmartTrackers bij een groot aantal Belgische en Nederlandse KMO’s binnen diverse sectoren, blijkt in de praktijk dat bedrijfsvoertuigen (27%), materieel en machines (25,2%), leasewagens (23%) en daarna verwarming (11,4%) de grootste CO2-posten zijn als het om de bedrijfseigen voetafdruk gaat.

“Machines komen uiteraard sterker naar voren bij bedrijven die actief zijn in de bouw”, zegt Leo Smit. “Uiteraard kan dat in de praktijk ook een bakoven of juist veel elektriciteits- en gasverbruik zijn bij een winkelpand.” Uit de cijfers is te zien dat er bij KMO’s relatief weinig wordt gevlogen. Vliegreizen wegen volgens de klantendata van Yuki en SmartTrackers slechts voor 0,6% door binnen de CO2-voetafdruk van KMO’s uit België en Nederland.

CO2-besparingen tot 55%

“Bedrijven kunnen met diverse acties tot 55% van hun CO2-voetafdruk reduceren”, stelt Dewi Vermeulen. Bedrijfsvoertuigen en leasewagens vormen samen gemiddeld de helft van de voetafdruk. “Dat maakt van de vergroening van het voertuigenpark nog altijd een speerpunt.” Het elektrificeren van het wagenpark is zeker belangrijk, maar ook sensibiliseren richting chauffeurs is zinvol op vlak van rijgedrag en beladingsgraad. “Wie 100 km per uur rijdt in plaats van 120, bespaart tijdens die rit bijvoorbeeld 40% CO2-uitstoot. Vaak liggen de besparingskansen voor het oprapen”, zegt Leo Smit.

Ook via groene stroom die in België opgewekt wordt, kunnen bedrijven al snel 6% van hun totale CO2-voetafdruk verminderen. Leo Smit: “Nog beter is om daarbij zonnepanelen te plaatsen, zodat je ook daadwerkelijk het energiegebruik terugdringt. Verwarmen is met ongeveer 11% de volgende belangrijke post. De warmtepomp komt dan al snel om de hoek kijken, maar ook mogelijkheden tot het gebruik van restwarmte zijn dan een goede optie.” Bedrijven die actief richting CO2-reductie sturen, weten aanzienlijke besparingen te realiseren, die na vijf jaar veelal tussen de 25 en 50% liggen, zo blijkt uit data- steekproeven van SmartTrackers.

Accountant als duurzaamheidsversneller

Dat deze duurzaamheidsmonitor op de achtergrond als standaard- onderdeel van een boekhoudplatform draait, heeft nog een extra voordeel. Accountants en boekhouders kunnen dankzij hun inzichten en advies de duurzaamheidsinspanningen bij veel (kleinere) KMO’s versnellen. Dewi Vermeulen: “Accountants faciliteren externe rapportages, berekenen investeringen en financieringen, en ze adviseren over fiscale regelingen en subsidies. Dankzij de duurzaamheidsmonitor hebben boekhoudkantoren nu automatisch een eerste indicatie van de CO2-uitstoot van hun klanten.”

De accountant kan vervolgens op vraag van ondernemers meer gedetailleerde rapportages uitwerken of als adviseur meedenken waar en hoe verbeteringen te realiseren zijn. “Zo zet de accountant de eerste stappen in duurzaamheidsboekhouden”, klinkt het bij Leo Smit. “De accountant moet de bewustwording van het belang van data bij ondernemers creëren. Naast de financiële resultaten wordt het steeds belangrijker om ook rond duurzaamheid van het bedrijf te rapporteren. De duurzaamheidsmonitor helpt daarbij.” Ondernemers die vanwege regelgeving, eisen van stakeholders of vanuit intrinsieke motivatie nog dieper willen duiken, kunnen gebruikmaken van de volledige functionaliteit van de SmartTrackers software. Op dat moment kan er een volledig duurzaamheidsprogramma worden bijgehouden op basis van doelstellingen, maatregelen en scenario’s.

KMO’s richting Green Deal

Yuki is de eerste boekhoudsoftware die een volledig geautomatiseerde duurzaamheidsmonitor faciliteert. De functie is geen aparte add-on of een extra, maar zit voor alle betalende gebruikers standaard mee geïntegreerd in het platform. “Met deze oplossing maken we het duurzaamheidsbeleid voor KMO’s laagdrempelig én instant leesbaar”, zegt Dewi Vermeulen. “Hiermee vergaren bedrijven inzichten en kunnen ze een plan opstellen voor het verlagen van hun CO2-voetafdruk en het zetten van belangrijke stappen voor het behalen van de doelstellingen van de Europese Green Deal.”

“KMO’s vormen in België en Nederland de grootste groep ondernemers”, besluit Leo Smit. “Ook al behoren ze niet tot de grootste CO2-uitstoters: vele kleintjes maken groot. En aandacht vanuit KMO’s dwingt ook grote producenten om duurzamer te gaan werken. Zo ontstaat er een mooie wisselwerking die verbeteringen steeds sneller in beweging kan brengen.”


Dit artikel is verschenen in Top 5.000, die beschikbaar is in pdf.

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Genderdimensie van soorten verlof in België

De genderdimensie van verschillende soorten verlof in België
 

Wetstraat
Maatregelen tot ondersteuning van gelegenheidsarbeiders land- en tuinbouw

Wet houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw - BS 23 november, p. 108.825

Diverse arbeidsbepalingen

Wet houdende diverse arbeidsbepalingen - BS 23 november, p. 108.828

Hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven – BS 29 september, p. 80.294