Vinden

Uitzendarbeid: niet-afwerving en wederkerigheid

De intentie van de minister van Werk om de niet-afwervingsbedingen strikter te omkaderen in de wet op de uitzendarbeid via maximumtermijnen en/of -bedragen verdeelt de Nationale Arbeidsraad, waar de standpunten sinds een jaar ongewijzigd zijn gebleven.

In de vroegere wet op de uitzendarbeid stond in artikel 18 immers dat: “als niet bestaande worden beschouwd de bedingen tussen het uitzendbureau en de gebruiker waarbij is overeengekomen dat deze laatste een schadeloosstelling verschuldigd is aan het uitzendbureau ingeval een uitzendkracht bij de gebruiker aangeworven zou worden”. Dat artikel werd in 2001 opgeheven.

Voor de werknemersvertegenwoordigers vormen de niet-afwervingsbedingen een rem op de definitieve aanwerving van (ex)-uitzendkrachten, in het bijzonder de deeltijdse werknemers. Het VBO en de betrokken sector reageren daarop echter dat dat helemaal niet het geval is: uitzendarbeid aan banden leggen door een beperking van de niet-afwervingsbedingen zal het tegenovergestelde resultaat opleveren dan wat wordt beoogd, met enerzijds meer krapte op de arbeidsmarkt en anderzijds minder doorstroom naar een vaste tewerkstelling.

De werkgeversorganisaties Unizo, UCM, Unisoc en Boerenbond van hun kant dringen aan op wederkerigheid. Omdat de ervaring leert dat uitzendbedrijven nu zelf de uitzendkrachten ‘terugroepen’ om ze op andere plaatsen in te zetten, vragen de organisaties dat een zelfde niet-afwervingstermijn en een zelfde vergoeding zouden gelden voor het uitzendbedrijf.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276