NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

UBO-register niet toegankelijk

Het UBO-register - de databank waarin de uiteindelijke begunstigden van elke onderneming zijn opgenomen - was lang toegankelijk voor het grote publiek, maar dat is niet langer het geval. Als gevolg van een besluit van het Hof van Justitie van de Europese Unie legde de regering in februari een wet ter stemming voor die de toegang tot het UBO-register beperkt tot rechtspersonen of natuurlijke personen die kunnen aantonen dat ze daarbij een legitiem belang hebben.

Wie oordeelt daar echter over en op basis van welke criteria? Een woordvoerder van de FOD Financiën verklaarde bijvoorbeeld dat de aanvragen om toegang tot het register vanuit de pers worden geëvalueerd op basis van hun publicaties over witwaspraktijken, waardoor het de facto voor een journalist die nog niet over dergelijke materie schreef, onmogelijk wordt om zich in het onderwerp te verdiepen.

Toen hij daar tijdens de Commissie voor de Financiën over ondervraagd werd, bevestigde de minister van Financiën dat de aanvragen voor raadpleging van het UBO-register individueel moeten worden ingediend voor elke entiteit waarvan de journalist wil inzien wie de uiteindelijke begunstigden zijn. Dat moet per brief gebeuren en de toegang wordt niet automatisch verleend. De medewerkers van de FOD Financiën moeten de motieven van de journalist onderzoeken en nagaan of er wel degelijk sprake is van een legitiem belang. Indien nodig, zo voegde de minister er nog aan toe, kunnen ze aan de journalist bijkomende informatie en documenten vragen. Dat is dus een echt hindernissenparcours.
Lees meer

Als klant van Trends Business Information zit u trouwens gebeiteld. Want 80 tot 90% van alle uiteindelijke begunstigden zijn dankzij onze koppeling van officiële bronnen aan eigen, exclusieve data beschikbaar.
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580