NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Twee kilometervergoedingen?

Soms zijn in elkaar overlappende circulaires uiteenlopende cijfers te vinden. In circulaire nr. 721 van 9 juni 2023 – BS van 28 juli 2023 – is bijvoorbeeld voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 september 2023 een maximumbedrag vastgelegd van 0,4237 EUR/km voor de kilometervergoeding voor woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen. In circulaire nr. 722, die drie dagen eerder werd gepubliceerd, is de kilometervergoeding voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 op 0,4280 EUR/km bepaald.

Dat is het resultaat van twee verschillende berekeningen op basis van twee uiteenlopende wettelijke bepalingen, zo stelt de RSZ in zijn tussentijdse instructies. Allemaal goed en wel, maar wat moet er nu gebeuren? De werkgevers die kiezen voor de toepassing van het forfaitaire systeem op jaarbasis moeten zich daaraan houden voor de hele periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024.

Ze mogen tijdens die periode niet overstappen op het forfaitaire kwartaalsysteem. Een eventuele overschakeling op het forfaitaire kwartaalsysteem voor wie het forfait op jaarbasis toepast tijdens het derde kwartaal van 2023 kan ten vroegste plaatshebben op 1 juli 2024. Op 18 september 2023 verscheen daarover ook een fiscale circulaire.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580