Vinden

Twee kilometervergoedingen?

Soms zijn in elkaar overlappende circulaires uiteenlopende cijfers te vinden. In circulaire nr. 721 van 9 juni 2023 – BS van 28 juli 2023 – is bijvoorbeeld voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 september 2023 een maximumbedrag vastgelegd van 0,4237 EUR/km voor de kilometervergoeding voor woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen. In circulaire nr. 722, die drie dagen eerder werd gepubliceerd, is de kilometervergoeding voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 op 0,4280 EUR/km bepaald.

Dat is het resultaat van twee verschillende berekeningen op basis van twee uiteenlopende wettelijke bepalingen, zo stelt de RSZ in zijn tussentijdse instructies. Allemaal goed en wel, maar wat moet er nu gebeuren? De werkgevers die kiezen voor de toepassing van het forfaitaire systeem op jaarbasis moeten zich daaraan houden voor de hele periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024.

Ze mogen tijdens die periode niet overstappen op het forfaitaire kwartaalsysteem. Een eventuele overschakeling op het forfaitaire kwartaalsysteem voor wie het forfait op jaarbasis toepast tijdens het derde kwartaal van 2023 kan ten vroegste plaatshebben op 1 juli 2024. Op 18 september 2023 verscheen daarover ook een fiscale circulaire.
Lees meer

 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276