Vinden

Teambuilding: hoeveel dagen per jaar?

Teambuilding, een concept dat in de jaren tachtig in de VS is ingevoerd om het sociale klimaat in bedrijven te verbeteren, de individuele motivatie van de werknemers te verhogen of het absenteïsme en de personeelsverloop te verlagen, is vandaag overal ingeburgerd.

Heel wat bedrijven organiseren teambuildings, en zelfs graag, aangezien de uitgaven die ze in dat kader doen voor hen een aftrekbare beroepskost vormen, op voorwaarde dat bepaalde grenzen worden nageleefd - één dag per evenement.

Maar mogen ze meermaals worden georganiseerd, bijvoorbeeld door het personeel halfjaarlijks of elk kwartaal een uitstap aan te bieden? Zeker, antwoordde de minister van Financiën toen hij over het onderwerp een vraag kreeg: “Er is geen beperking tot één eendaagse teambuilding per jaar” en “het feit dat iedere bedrijfsafdeling apart een eendaagse teambuilding organiseert op een ander tijdstip vormt geen belemmering om de kosten die ermee verband houden af te trekken als beroepskosten.” (QRVA 55119, p. 158)
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276