NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Teambuilding: hoeveel dagen per jaar?

Teambuilding, een concept dat in de jaren tachtig in de VS is ingevoerd om het sociale klimaat in bedrijven te verbeteren, de individuele motivatie van de werknemers te verhogen of het absenteïsme en de personeelsverloop te verlagen, is vandaag overal ingeburgerd.

Heel wat bedrijven organiseren teambuildings, en zelfs graag, aangezien de uitgaven die ze in dat kader doen voor hen een aftrekbare beroepskost vormen, op voorwaarde dat bepaalde grenzen worden nageleefd - één dag per evenement.

Maar mogen ze meermaals worden georganiseerd, bijvoorbeeld door het personeel halfjaarlijks of elk kwartaal een uitstap aan te bieden? Zeker, antwoordde de minister van Financiën toen hij over het onderwerp een vraag kreeg: “Er is geen beperking tot één eendaagse teambuilding per jaar” en “het feit dat iedere bedrijfsafdeling apart een eendaagse teambuilding organiseert op een ander tijdstip vormt geen belemmering om de kosten die ermee verband houden af te trekken als beroepskosten.” (QRVA 55119, p. 158)
Lees meer
 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580