NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Software with a cause

HR-software diende lang een zeer duidelijk doel: interne processen vlotter laten verlopen. Met dank aan een portie fintech en/of AI, slaagt software er echter steeds vaker in om meer sociaal getinte HR-doelen zoals welzijn of inclusie makkelijker waar te maken. (Wouter Temmerman)

Dat bedrijven interesse tonen om via software te werken aan bijvoorbeeld het welzijn van hun medewerkers is niet verwonderlijk. Het helpt ondernemingen een werkomgeving te creëren waarin mensen zich ten volle kunnen ontwikkelen, maar tegelijk biedt het meer kansen om talent aan boord te houden en uitval te voorkomen. Het was vanuit dat inzicht dat bijna vijf jaar geleden bij het technologiebedrijf Dstny de nood groeide aan meer inzicht in het welzijn en het engagement van de medewerkers. “Door opeenvolgende overnames en de snelle groei merkte CEO Daan De Wever dat hij zijn menselijk kapitaal aan het kwijtraken was.” Aan het woord is Jonas Geleyn, CEO van het HR-dataplatform Vitaminsatwork dat bedrijven toelaat om welzijn en engagement op het werk te screenen. “Daar werd de eerste grondslag gelegd van ons platform, een Excel-spreadsheet die moest peilen naar het welzijn en het engagement van de medewerkers.” Intussen is Vitaminsatwork uitgegroeid tot een zelfstandige onderneming die 900.000 euro startkapitaal samenbracht en zijn HR-software volop commercialiseert.

Machine learning

Aan het basisidee van Dstny voegde het jonge bedrijf met dank aan AI enkele interessante toepassingen toe. Vitaminsatwork brengt niet enkel de werkbeleving van de medewerkers in kaart, het verschaft de werkgevers ook voorspellende strategische inzichten. Het bedrijf genereert data via verschillende vragenlijsten die pijlen naar de werkbeleving. Het achterliggende model genereert automatische rapporten voor de deelnemer en voor de werkgever. “Via machine learning onderzoeken we unieke verbanden tussen werk- en persoonskenmerken en we geven vanuit ons model advies”, legt Geleyn uit. “Gaat het bijvoorbeeld over autonoom kunnen werken, dan geven we niet enkel een beschrijving van de resultaten, maar zoeken we bijvoorbeeld naar het verband tussen autonoom werken en de jobomschrijving.”

Vitaminsatwork onderbouwde zijn model wetenschappelijk met dank aan onderzoek over werkstress en motivatie van Bert Schreurs, hoogleraar HR-management aan de VUB en Solvay Business School. De mogelijkheid om verbanden bloot te leggen tussen de drijfveren van welzijn en engagement brengt de software dicht bij de centrale missie van Vitaminsatwork. “We kunnen een werkgever vertellen wat er zal gebeuren wanneer hij niet ingrijpt in een bepaalde situatie, waardoor hij proactief kan inspelen op de werkbeleving van zijn medewerkers. We willen bedrijfsleiders de handvatten geven om van de werkomgeving een betere plek te maken. Dat betekent een plek waar mensen vitaal en bevlogen zijn, de woorden die wij graag gebruiken als alternatief voor wellbeing en engagement. Vitale en bevlogen mensen kan je makkelijker behouden, maar het straalt ook af op je rekruteringsbeleid en helpt om nieuw talent aan te trekken. Bijkomend kunnen ondernemingen via ons platform in hun ESG-rapportering aantonen dat ze doelgericht inzetten op de sociale component van duurzaamheid.”

Verdiend loon opvragen

Een tweede voorbeeld van HR-software met een sociale invalshoek vinden we bij scudi, eveneens een software-as-a-service die sinds begin dit jaar operationeel is. Internationaal wordt een toepassing als scudi omschreven als een earned wage access, een financiële dienst die werkgevers aan werknemers aanbieden waardoor ze voor het einde van de huidige looncyclus toegang krijgen tot een percentage van hun opgebouwde loon. “Het is niet omdat de wetgeving heeft bepaald dat werkgevers het loon pas op het einde van de maand, of voor arbeiders tweemaal per maand, dienen uit te betalen, dat je als werkgever ook verplicht bent om dat moment af te wachten”, zegt Rie Sordo-De Cock, de CEO van scudi die het bedrijf in volle  coronacrisis opstartte na een carrière van 30 jaar als financieel experte in het Verenigd Koninkrijk. Ze ontwikkelde een platform voor werknemers om voortijdige uitbetalingen mogelijk te maken en een app waarmee werknemers voor de betaaldag maximaal 50% van hun nettoloon kunnen opvragen.

Earned wage access maakt in tegenstelling tot het meer gecontesteerde early wage access geen gebruik van verborgen interesten of kosten voor de werknemers. Wereldwijd zijn al in meer dan honderd landen vergelijkbare systemen op de markt, maar België loopt achterop. Dit najaar wil scudi zijn eerste klanten in ons land aankondigen. “Met deze software wil ik het aantal mensen verminderen dat in een vicieuze schuldencirkel terechtkomt. Meer dan de helft van de mensen met een schuldenprobleem geeft aan dat een onverwachte kost de reden was waarom ze voor het eerst naar een krediet met veel te hoge interesten moesten grijpen. Hadden ze toen al toegang gehad tot een deel van hun loon, dan was die situatie nooit ontstaan.” Rie Sordo-De Cock stipt echter meteen aan dat ze het belangrijk vond om de nodige veiligheidsmechanismes in te bouwen in de werking van scudi. “Ons algoritme heeft een ingebouwde gedragsanalyse”, zegt ze. “Wanneer de app een gebruiker als kwetsbaar identificeert, bijvoorbeeld iemand die opvragingen blijft doen, dan ontvangt de gebruiker automatisch de officiële financiële ondersteuningslinks in de drie landstalen.”

Inclusie

Voor de werknemer is het voordeel van een earned wage access duidelijk aanwijsbaar, maar wat maakt het aantrekkelijk voor werkgevers? Zien zij niet vooral hun liquiditeits- prognoses overhoopgehaald worden? “Liquiditeit is nooit het probleem”, zegt Sordo-De Cock. “Tussen 15% en 25% van de werknemers maakt gebruik van de dienst en zeker niet iedereen neemt de volle 50% van het nettoloon op, maar eerder een bedrag in de buurt van 30%. Leg je dat naast het totale loonpakket, dan bedreigt dat de liquiditeit van het bedrijf niet en weegt het niet op tegen de voordelen.”

Die voordelen situeren zich volgens scudi veeleer op sociaal niveau met een lager absenteïsme en minder bijhorende kosten. Volgens Rie Sordo-De Cock is een earned wage access een dienst die voor werkgevers perfect aansluit bij het realiseren van ESG-doelen. “Inclusie is voor mij een doel dat perfect past onder die sociale component van duurzaamheid, de ‘S’ van ESG”, zegt ze. “Dit systeem geeft mensen gemoedsrust. Dit kan ervoor zorgen dat kinderen niet moeten opgroeien met het idee dat een blue collar job voor hen het hoogst haalbare is. Het wegvallen van financiële druk zorgt voor motivatie en maakt gezinnen sterker.”


Dit artikel is verschenen in Top 5.000, die beschikbaar is in pdf.

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Genderdimensie van soorten verlof in België

De genderdimensie van verschillende soorten verlof in België
 

Wetstraat
Maatregelen tot ondersteuning van gelegenheidsarbeiders land- en tuinbouw

Wet houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw - BS 23 november, p. 108.825

Diverse arbeidsbepalingen

Wet houdende diverse arbeidsbepalingen - BS 23 november, p. 108.828

Hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven – BS 29 september, p. 80.294