NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Responsabiliseringsbijdrage aangepast

In de hoop het aantal langdurig zieken terug te dringen, legde de regering eind vorig jaar een responsabiliseringsbijdrage op. Die wordt per kwartaal geïnd bij werkgevers bij wie de instroom van werknemers in invaliditeit 2 keer zo groot is als bij ondernemingen in dezelfde activiteitensector en 3 keer zo groot als bij ondernemingen in de privésector in het algemeen.

Bij de berekening van die instroom houdt de RSZ uitsluitend rekening met de loontrekkenden die minstens drie opeenvolgende jaren bij de betrokken werkgever in dienst waren. Daarbij werd over het hoofd gezien dat in bepaalde specifieke sectoren, waaronder die van het uitzendwerk, relatief weinig loontrekkenden structureel aan die ‘anciënniteitsvoorwaarde’ voldoen.

De scheefgetrokken resultaten waren dan ook voorspelbaar. De wetgever stuurde ze onlangs bij door een nieuwe berekeningswijze goed te keuren voor ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit onder de NACE-codes 7820 (uitzendbureaus) en 8121 (algemene reiniging van gebouwen) valt. De bijdrage was in het tweede kwartaal van dit jaar voor het eerst verschuldigd.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580