Vinden

Responsabiliseringsbijdrage aangepast

In de hoop het aantal langdurig zieken terug te dringen, legde de regering eind vorig jaar een responsabiliseringsbijdrage op. Die wordt per kwartaal geïnd bij werkgevers bij wie de instroom van werknemers in invaliditeit 2 keer zo groot is als bij ondernemingen in dezelfde activiteitensector en 3 keer zo groot als bij ondernemingen in de privésector in het algemeen.

Bij de berekening van die instroom houdt de RSZ uitsluitend rekening met de loontrekkenden die minstens drie opeenvolgende jaren bij de betrokken werkgever in dienst waren. Daarbij werd over het hoofd gezien dat in bepaalde specifieke sectoren, waaronder die van het uitzendwerk, relatief weinig loontrekkenden structureel aan die ‘anciënniteitsvoorwaarde’ voldoen.

De scheefgetrokken resultaten waren dan ook voorspelbaar. De wetgever stuurde ze onlangs bij door een nieuwe berekeningswijze goed te keuren voor ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit onder de NACE-codes 7820 (uitzendbureaus) en 8121 (algemene reiniging van gebouwen) valt. De bijdrage was in het tweede kwartaal van dit jaar voor het eerst verschuldigd.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276