Vinden

Register van werkende vennoten

Om de verschillende vormen van sociale fraude - schijnzelfstandigheid, zwartwerk, late of fictieve aansluiting enzovoort - tegen te gaan, moeten zowel vennoten als zelfstandigen die actief zijn in de bouwsector en de schoonmaaksector vanaf 1 juli via de toepassing My Enterprise de gegevens betreffende hun werkende vennoten en hun helpers in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) inschrijven en up-to-date houden.

Als een werkende vennoot wordt beschouwd elke houder van minstens één aandeel in een onderneming die een reële activiteit uitoefent binnen die onderneming zonder als loontrekkende werknemer te worden beschouwd. Als een helper wordt beschouwd elke persoon die een zelfstandige bijstaat of vervangt bij de uitoefening van zijn beroep zonder een arbeidsovereenkomst te hebben. Voor personen die op 1 juli al actief zijn, moeten de gegevens voor 31 december worden geregistreerd.
Lees meer
 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023

FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023
 

Jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024

Circulaire 2024/C/44 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024
 

Economische conjunctuur in de voedingssector

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024
 

Wetstraat
Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek

Wet houdende aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek - BS 21 juni, p. 77.671

Invoering van een sociaaltariefpremie

Wet tot invoering van een sociaaltariefpremie - BS 13 juni, p. 74.248

Instelling van een Orde van architecten

Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten - BS 12 juni, p. 74.027