NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Private veiligheid en verkeersovertredingen

In de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid is in artikel 37 opgenomen dat, indien de onderneming een rechtspersoon is, ze niet mag veroordeeld zijn geweest tot een correctionele of criminele straf.

Uit de praktijk blijkt echter dat het merendeel van de correctionele of criminele veroordelingen van ondernemingen betrekking hebben op het verkeer, waarbij ze de identiteit van de bestuurder van een op naam van de rechtspersoon ingeschreven voertuig niet meedeelde, het voertuig niet technisch liet controleren of het niet verzekerde enzovoort.

Aangezien dezelfde vereisten niet gelden wanneer de onderneming een natuurlijke persoon is, bestond er een moeilijk te rechtvaardigen verschil in behandeling. Dat is nu weggewerkt met een wet die beide types ondernemingen aan dezelfde regels onderwerpt.
Lees meer
 

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580