NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Overbruggingskrediet behouden

Door de opeenvolgende crisissen is het klassieke overbruggingsrecht, dat vroeger nauwelijks gekend was of gebruikt werd, een onmisbaar beheersinstrument geworden. De regering werkte er dan ook een crisiskader voor uit dat een zekere flexibiliteit toelaat en tegelijkertijd snel kan worden geactiveerd indien nodig.

De voorwaarde van een 30% lagere omzet, bepaald via een vergelijking van de omzet van de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarop de vraag betrekking heeft met de omzet van dezelfde kalendermaand van het volledige voorgaande kalenderjaar dat aan de noodsituatie voorafgaat, kan bij koninklijk besluit echter naar 60% worden gebracht.

In dezelfde geest kan het bewijs dat aan de verzekeringsplicht is voldaan, worden beperkt tot minimaal twee kwartalen of worden verhoogd tot maximaal zes kwartalen. Ook het bedrag, dat identiek is aan het bedrag dat is toegekend in het kader van het klassieke overbruggingskrediet, kan worden aangepast op basis van de gevraagde omzetdaling, met een minimum van 50% en een maximum van 150% van dat bedrag.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Wetstraat
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Meestgelezen Trends