NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Overbruggingskrediet behouden

Door de opeenvolgende crisissen is het klassieke overbruggingsrecht, dat vroeger nauwelijks gekend was of gebruikt werd, een onmisbaar beheersinstrument geworden. De regering werkte er dan ook een crisiskader voor uit dat een zekere flexibiliteit toelaat en tegelijkertijd snel kan worden geactiveerd indien nodig.

De voorwaarde van een 30% lagere omzet, bepaald via een vergelijking van de omzet van de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarop de vraag betrekking heeft met de omzet van dezelfde kalendermaand van het volledige voorgaande kalenderjaar dat aan de noodsituatie voorafgaat, kan bij koninklijk besluit echter naar 60% worden gebracht.

In dezelfde geest kan het bewijs dat aan de verzekeringsplicht is voldaan, worden beperkt tot minimaal twee kwartalen of worden verhoogd tot maximaal zes kwartalen. Ook het bedrag, dat identiek is aan het bedrag dat is toegekend in het kader van het klassieke overbruggingskrediet, kan worden aangepast op basis van de gevraagde omzetdaling, met een minimum van 50% en een maximum van 150% van dat bedrag.
Lees meer

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580