NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Ouderschapsverlof versoepeld

Is er echt vier jaar nodig om een advies te vragen over een relatief banaal wetsvoorstel? In juli 2019 stelde het CDH – vandaag Les Engagés – voor om, mits zowel de werkgever als de betrokken werknemers ermee instemmen, de anciënniteitsvoorwaarden die gelden voor tijdskrediet en ouderschapsverlof te versoepelen door rekening te houden met de bij andere werkgevers opgebouwde anciënniteit.

In juni 2023 kreeg het Rekenhof eindelijk de vraag om de budgettaire impact van een dergelijke wijziging te berekenen en het heeft daar duidelijk snel werk van gemaakt. Het zou om maximaal 15,4 miljoen euro gaan, waarvan 7,2 miljoen voor het tijdskrediet en 8,54 miljoen voor het ouderschapsverlof. Het hof voegt er echter aan toe dat dat bedrag wellicht een overschatting is, gezien de mogelijke gedragswijziging bij de werknemers enerzijds en eventuele terughoudendheid bij de werkgevers anderzijds.
Lees meer
 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FAQ over de verhoogde kostenaftrek voor laadstations voor elektrische wagens

Circulaire met FAQ over de verhoogde kostenaftrek voor laadstations voor elektrische wagens
 

Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580