NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Opzegging door de werknemer: maximaal 13 weken voor iedereen

Lang geleden werd er in het arbeidsrecht een onderscheid ingevoerd tussen arbeiders en bedienden. Het was wachten tot 2014 voor via een eenheidsstatuut de ongelijkheden die daaruit voortvloeiden, verdwenen. Een van de grootste hervormingen die dankzij dat eenheidsstatuut zijn doorgevoerd, is de uniformisering van de opzeggingstermijn, die voor arbeiders anders was dan voor bedienden.

Er werd een maximale opzeggingstermijn van dertien weken ingevoerd wanneer het ontslag door de werknemer wordt gegeven. De na te leven opzeggingstermijn bestaat sindsdien uit de som van de oude opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit tot 31 december 2013 en de nieuwe opzeggingstermijn vanaf 1 januari 2014.

In de praktijk moest er echter nog een aanzienlijk probleem worden opgelost: dat van de bedienden van wie de oude opzeggingstermijnen veel langer waren, namelijk anderhalve maand voor elke vijf jaar anciënniteit, tot maximaal viereneenhalve maand, of maximaal zes maanden, afhankelijk van het salarisniveau op dat moment.

Vandaar de publicatie in het Staatsblad van 28 april 2023 (p. 43.002) van een wet waarmee dat afwijkende stelsel werd afgeschaft en die zes maanden later, namelijk op 28 oktober, van kracht werd. Voortaan kan de opzeggingstermijn dus nooit meer dan 13 weken bedragen wanneer de werknemer zijn ontslag geeft.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580