Vinden

Opzegging door de werknemer: maximaal 13 weken voor iedereen

Lang geleden werd er in het arbeidsrecht een onderscheid ingevoerd tussen arbeiders en bedienden. Het was wachten tot 2014 voor via een eenheidsstatuut de ongelijkheden die daaruit voortvloeiden, verdwenen. Een van de grootste hervormingen die dankzij dat eenheidsstatuut zijn doorgevoerd, is de uniformisering van de opzeggingstermijn, die voor arbeiders anders was dan voor bedienden.

Er werd een maximale opzeggingstermijn van dertien weken ingevoerd wanneer het ontslag door de werknemer wordt gegeven. De na te leven opzeggingstermijn bestaat sindsdien uit de som van de oude opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit tot 31 december 2013 en de nieuwe opzeggingstermijn vanaf 1 januari 2014.

In de praktijk moest er echter nog een aanzienlijk probleem worden opgelost: dat van de bedienden van wie de oude opzeggingstermijnen veel langer waren, namelijk anderhalve maand voor elke vijf jaar anciënniteit, tot maximaal viereneenhalve maand, of maximaal zes maanden, afhankelijk van het salarisniveau op dat moment.

Vandaar de publicatie in het Staatsblad van 28 april 2023 (p. 43.002) van een wet waarmee dat afwijkende stelsel werd afgeschaft en die zes maanden later, namelijk op 28 oktober, van kracht werd. Voortaan kan de opzeggingstermijn dus nooit meer dan 13 weken bedragen wanneer de werknemer zijn ontslag geeft.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276