NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Online je bedrijf oprichten

Dat kan voortaan via JustAct. Maar opgelet, op die manier kunnen alleen rechtspersonen worden opgericht waarvan de oprichting via een onderhandse akte gebeurt, namelijk verenigingen zonder winstoogmerk (vzw), vennootschappen onder firma (VOF), commanditaire vennootschappen (commV) of economische samenwerkingsverbanden (esv).

Desondanks gaat het om ongeveer 12.000 oprichtingen per jaar, waarvan 8.000 bedrijven en 4.000 vzw’s. Tegelijkertijd is het niet mogelijk om via het platform een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid (BV of NV) op te richten. Daarvoor blijft de tussenkomst van een notaris vereist.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Genderdimensie van soorten verlof in België

De genderdimensie van verschillende soorten verlof in België
 

Wetstraat
Maatregelen tot ondersteuning van gelegenheidsarbeiders land- en tuinbouw

Wet houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw - BS 23 november, p. 108.825

Diverse arbeidsbepalingen

Wet houdende diverse arbeidsbepalingen - BS 23 november, p. 108.828

Hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven – BS 29 september, p. 80.294