Vinden

Ondernemingsnummers beginnen nu ook met het cijfer 1

Sinds haar oprichting op 1 juli 2003 kent de Kruispuntbank van Ondernemingen aan bedrijven een uniek identificatienummer toe, dat het ondernemingsnummer wordt genoemd. Dat nummer is voor een onderneming wat een rijksregisternummer is voor een burger: een uniek identificatienummer voor het leven. Het bestaat uit 10 cijfers en maakt het bedrijven mogelijk om gegevens uit te wisselen met overheidsinstanties en andere bedrijven.

Tot nu toe begon elk ondernemingsnummer met het cijfer 0. Getallen zijn echter per definitie eindig en de reeks ondernemingsnummers die met nul beginnen is ondertussen uitgeput. Elke nieuwe onderneming die in de Kruispuntbank voor Ondernemingen wordt opgenomen, krijgt voortaan dan ook een ondernemingsnummer dat met 1 begint.

Hoewel die wijziging weinig gevolgen heeft voor consumenten, is het belangrijk dat bedrijven en zakelijke dienstverleners - accountants bijvoorbeeld - hun applicaties, databases en andere IT-middelen aanpassen zodat ze compatibel zijn met het nieuwe nummeringssysteem.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276