NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Ondernemingsnummers beginnen nu ook met het cijfer 1

Sinds haar oprichting op 1 juli 2003 kent de Kruispuntbank van Ondernemingen aan bedrijven een uniek identificatienummer toe, dat het ondernemingsnummer wordt genoemd. Dat nummer is voor een onderneming wat een rijksregisternummer is voor een burger: een uniek identificatienummer voor het leven. Het bestaat uit 10 cijfers en maakt het bedrijven mogelijk om gegevens uit te wisselen met overheidsinstanties en andere bedrijven.

Tot nu toe begon elk ondernemingsnummer met het cijfer 0. Getallen zijn echter per definitie eindig en de reeks ondernemingsnummers die met nul beginnen is ondertussen uitgeput. Elke nieuwe onderneming die in de Kruispuntbank voor Ondernemingen wordt opgenomen, krijgt voortaan dan ook een ondernemingsnummer dat met 1 begint.

Hoewel die wijziging weinig gevolgen heeft voor consumenten, is het belangrijk dat bedrijven en zakelijke dienstverleners - accountants bijvoorbeeld - hun applicaties, databases en andere IT-middelen aanpassen zodat ze compatibel zijn met het nieuwe nummeringssysteem.
Lees meer

 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580