NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Mede-eigendommen: komt er een verplicht onderhoudsplan?

Er zijn in ons land meer dan 1,4 miljoen appartementen en studio’s, verspreid over meer dan 200.000 gebouwen. Veel daarvan werden meer dan 35 jaar geleden gebouwd en het ligt niet altijd voor de hand om de energieprestatie van dergelijke panden te verbeteren. Bovenop het complexe beslissingsproces binnen de vereniging van mede-eigenaars (VME) komt immers nog het geldgebrek van zij die dergelijke investeringen of zelfs de meest courante onderhoudswerken niet kunnen betalen.

Om een en ander sneller te laten verlopen, wil Vooruit alle VME’s van een gebouw van tien jaar of ouder dat minstens drie wooneenheden telt verplichten om een meerjarenonderhoudsplan op te stellen, dat verplicht aanwezig moet zijn bij de verkoop van een kavel.

Het plan, dat nooit ouder mag zijn dan drie jaar, dient een overzicht te bevatten van de energetische en bouwkundige staat van het gebouw, een beschrijving van alle werken die nodig zijn om het meest gunstige EPC-label te bekomen voor de gemeenschappelijke delen volgens de toepasselijke reglementering in het betrokken gewest, een tienjarenplan met daarin een overzicht van alle geplande werken en de financieringsmogelijkheden voor die laatste.

In een reservefonds moet minstens 5% van alle geraamde kosten zitten. In de tekst is ook opgenomen – hoewel dat al wordt toegepast – dat in de wet de VME’s de mogelijkheid zal worden geboden om een kredietovereenkomst af te sluiten. Voorts staan er verscheidene bepalingen in die deelname op afstand aan algemene vergaderingen mogelijk maken.
Lees meer

 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580