Vinden

Laatste kilometer onder controle

Omdat grote bedrijven die pakjes bezorgen momenteel geen enkele verantwoordelijkheid nemen tegenover de onderaannemers op wie ze een beroep doen, heeft de regering een reeks maatregelen ingevoerd voor wat gemeenzaam “de laatste kilometer” wordt genoemd, waarvan we hier de belangrijkste overlopen.

Elke onderneming die binnen de laatste kilometer actief is, moet dat melden bij de regulator van de post, waardoor die een openbare lijst kan opmaken van postpakketdiensten die in ons land actief zijn. Daarnaast zullen dergelijke bedrijven tot rapportering verplicht zijn, zodat de overheid weet wie met welke onderaannemer werkt en waar de opslagplaatsen zich bevinden.

De levertijden van elke bezorger moeten worden geregistreerd en aan de overheid bezorgd. Op termijn wordt voor die tijden een beperking ingevoerd die vergelijkbaar is met de rij- en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs. Er komt een minimumvergoeding die aan de onderaannemer moet worden gestort, zodat de volgende schakel in de keten ook over voldoende financiële marge beschikt om zijn bezorgers overeenkomstig de Belgische wet te vergoeden en de druk om sociale en fiscale fraude te plegen verdwijnt.

In die minimumvergoeding zullen enerzijds de kosten voor de werknemers zijn vervat, die worden berekend op basis van het barema van paritair comité 140.03 voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, en anderzijds de kosten voor het vervoer berekend per kilometer voor een bestelwagen of een fiets, met inbegrip van de verplichte verzekering en de belastingen.

Voorts is ook de aansprakelijkheid van de opdrachtgever tegenover zijn rechtstreekse onderaannemer vastgelegd, zodat ze niet kan worden doorgeschoven. Bovendien moeten er preventieve maatregelen worden genomen via de verplichte aanstelling van een coördinator, die de bezorgers over hun rechten en plichten moet inlichten.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276