NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Krijgen we een A-spaarboekje zoals in Frankrijk?

Wanneer ze voorstelt om elke Belgische bankinstelling te verplichten om een A-spaarboekje te openen voor iedereen die erom vraagt, haalt de PVDA duidelijk de mosterd in Frankrijk. Daar geldt immers sinds 1 februari 2023 en minstens tot 31 januari 2025 op het A-spaarboekje een rente van 3%.

Net als in Frankrijk zou elke burger slechts één A-spaarboekje mogen bezitten. Er zou bovendien niet meer dan 23.000 euro op mogen staan. De verenigingen, die in Frankrijk tot 76.500 euro op een boekje mogen zetten, los van de berekening van de gekapitaliseerde interesten, lijken in het Belgische voorstel over het hoofd gezien.

De rentevoet, die elke bank afzonderlijk bepaalt, zou niet meer dan twee punten onder het tarief mogen liggen dat dezelfde bank heeft bepaald voor haar hypothecaire leningen met een vaste rentevoet over 20 jaar. De hypothecaire referentierente zou om de drie maanden worden berekend op basis van het gemiddelde van de rentes op de vastrentende hypothecaire leningen op 20 jaar die de bank tijdens het voorgaande kwartaal heeft toegepast.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Genderdimensie van soorten verlof in België

De genderdimensie van verschillende soorten verlof in België
 

Wetstraat
Maatregelen tot ondersteuning van gelegenheidsarbeiders land- en tuinbouw

Wet houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw - BS 23 november, p. 108.825

Diverse arbeidsbepalingen

Wet houdende diverse arbeidsbepalingen - BS 23 november, p. 108.828

Hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven – BS 29 september, p. 80.294