NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Koopkrachtpremie

Het was een zware bevalling. Vanaf 1 juni 2023 kunnen ondernemingen die tijdens de crisis goede resultaten boekten een eenmalige koopkrachtpremie toekennen. In zijn tussentijdse instructies bespreekt de RSZ de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 23 april 2023. Het totale bedrag van de premie mag niet meer dan 750 euro per werknemer bedragen.

Er wordt bovendien een onderscheid gemaakt tussen een premie toegekend via een (sub)sector-cao en een cao op ondernemingsvlak. In het eerste geval mogen ondernemingen die in 2022 een hoge winst realiseerden een koopkrachtpremie van maximaal 500 euro toekennen. Ondernemingen die een uitzonderlijk hoge winst realiseerden in die periode, mogen een premie van maximaal 750 euro toekennen. In het tweede geval, dus bij een cao op ondernemingsvlak, bedraagt het maximale bedrag 750 euro.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Wetstraat
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Meestgelezen Trends