NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Koopkrachtpremie

Het was een zware bevalling. Vanaf 1 juni 2023 kunnen ondernemingen die tijdens de crisis goede resultaten boekten een eenmalige koopkrachtpremie toekennen. In zijn tussentijdse instructies bespreekt de RSZ de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 23 april 2023. Het totale bedrag van de premie mag niet meer dan 750 euro per werknemer bedragen.

Er wordt bovendien een onderscheid gemaakt tussen een premie toegekend via een (sub)sector-cao en een cao op ondernemingsvlak. In het eerste geval mogen ondernemingen die in 2022 een hoge winst realiseerden een koopkrachtpremie van maximaal 500 euro toekennen. Ondernemingen die een uitzonderlijk hoge winst realiseerden in die periode, mogen een premie van maximaal 750 euro toekennen. In het tweede geval, dus bij een cao op ondernemingsvlak, bedraagt het maximale bedrag 750 euro.
Lees meer

 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580