NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Is elke schuldenaar te goeder trouw?

Het gezond verstand en vaak ook de ervaring doen ons ertoe neigen om die vraag negatief te beantwoorden. Het is echter wel het uitgangspunt van een voorontwerp van wet betreffende de procedure van sanering van consumentenschulden waar de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) zich sterk tegen verzet.

Stellen dat elke schuldenaar te goeder trouw is en het nodige zal doen om zijn schulden af te lossen, waarbij hij vrijwillig gebruikmaakt van de saneringsprocedure of van die voor de collectieve schuldenregeling, lijkt de HRZKMO nogal utopisch. De raad vindt de transparantievereisten tegenover de consument te laag. Er is geen enkele publicatiemaatregel opgenomen. Er is geen volwaardige controle op het plan, geen afdoende anti-misbruikbepaling en geen regeling met betrekking tot nieuwe schulden.

Voor de HRZKMO, die zijn afkeuring duidelijk maakt in een nota die te technisch is om ze hier weer te geven, zal er sprake zijn van een onevenredige inbreuk op de rechten van de schuldeisers en impact op hun cashflow. Daar komen nog procedurele en administratieve logheid bovenop, naast rechtsonzekerheid voor de verschillende betrokkenen, in het bijzonder de schuldeisers, en het risico dat de schuldenaar het nieuwe instrument gebruikt om zijn onvermogen te organiseren en met vertragingsdoeleinden te handelen.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content
Belgian Laser Company

Op zoek naar een partner in plaatbewerking?
Zoek niet verder, Belgian Laser Company is er om aan al je behoeften te voldoen. “Onze dienstverlening begint al tijdens de teken- en ontwerpfase en eindigt pas bij de assemblage." zaakvoerder Patrick Mok.
Lees hier meer over dit complete plaatje

IFBD

Psychologie van overtuigen: ijs verkopen aan eskimo's
15 november 2023 - Antwerpen
   > U leert hoe invloed en beïnvloeding werkt.
   > U leert hoe u alles gedaan krijgt ...
   > U krijgt superkrachtige technieken om onzichtbaar te overtuigen. Klik hier voor meer informatie

Infotheek
Bijgewerkt dossier met maatregelen - oorlog in Oekraïne

Oorlog in Oekraïne - Op 21 september van dit jaar bijgewerkt dossier dat het mogelijk maakt de maatregelen te volgen die werden genomen door de belangrijkste Belgische, Europese en internationale economische spelers en financiers in het kader van de crisis tussen Rusland en Oekraïne.
 

 

 

Jaarlijkse indexatie van bedragen voor aanslagjaren 2021-2022-2023

Circulaire 2023/C/77 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2021, 2022 en 2023

 

Bescherming van consument in de bouwsector

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Bescherming van de consument in de bouwsector

 

Wetstraat
Bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen

Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/713 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen - BS 8 september, p. 73.975
 

Steun voor goederenvervoer per spoor per geïsoleerde wagons

Wet houdende steun voor het goederenvervoer per spoor per geïsoleerde wagons - BS 7 september, p. 73.675

Interprofessionele onderhandelingen 2023-2024

Wet tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024 - BS 5 september, p. 71.811