NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Informatie per land

Ons land werd in gebreke gesteld omdat het de richtlijn 2021/2101, die elk bedrijf met een omzet van meer dan 750 miljoen euro ertoe verplicht om een verslag inzake informatie over de winstbelasting in te dienen, niet tijdig heeft omgezet. Daarom keurde de Ministerraad (20 juli) snel een voorontwerp van wet goed om aan de Europese vereisten te voldoen. De gevraagde informatie betreft de activiteiten, het personeelsbestand en bepaalde financiële elementen, zoals de omzet, het resultaat voor belastingen, het bedrag van die laatste en dat van de uitgekeerde winsten.

Voor Europa moet de bekendmaking van die cijfers per land meer transparantie bieden over de activiteiten van multinationals en ervoor zorgen dat het publiek de invloed van die activiteiten op de reële economie kan beoordelen. De Belgische ondernemingen die uitsluitend onder het Belgische belastingstelsel vallen, zijn vrijgesteld van de verplichting.
Voorstel Ministerraad 20 juli
Richtlijnen Europees Parlement


 

Terug
Partner Content
IFBD

Psychologie van overtuigen: ijs verkopen aan eskimo's
15 november 2023 - Antwerpen
   > U leert hoe invloed en beïnvloeding werkt.
   > U leert hoe u alles gedaan krijgt ...
   > U krijgt superkrachtige technieken om onzichtbaar te overtuigen. Klik hier voor meer informatie

Partner Content
IFBD

Psychologie van overtuigen: ijs verkopen aan eskimo's
15 november 2023 - Antwerpen
   > U leert hoe invloed en beïnvloeding werkt.
   > U leert hoe u alles gedaan krijgt ...
   > U krijgt superkrachtige technieken om onzichtbaar te overtuigen. Klik hier voor meer informatie

Belgian Laser Company

Op zoek naar een partner in plaatbewerking?
Zoek niet verder, Belgian Laser Company is er om aan al je behoeften te voldoen. “Onze dienstverlening begint al tijdens de teken- en ontwerpfase en eindigt pas bij de assemblage." zaakvoerder Patrick Mok.
Lees hier meer over dit complete plaatje

Infotheek
Bijgewerkt dossier met maatregelen - oorlog in Oekraïne

Oorlog in Oekraïne - Op 21 september van dit jaar bijgewerkt dossier dat het mogelijk maakt de maatregelen te volgen die werden genomen door de belangrijkste Belgische, Europese en internationale economische spelers en financiers in het kader van de crisis tussen Rusland en Oekraïne.
 

 

 

Jaarlijkse indexatie van bedragen voor aanslagjaren 2021-2022-2023

Circulaire 2023/C/77 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2021, 2022 en 2023

 

Bescherming van consument in de bouwsector

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Bescherming van de consument in de bouwsector

 

Wetstraat
Bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen

Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/713 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen - BS 8 september, p. 73.975
 

Steun voor goederenvervoer per spoor per geïsoleerde wagons

Wet houdende steun voor het goederenvervoer per spoor per geïsoleerde wagons - BS 7 september, p. 73.675

Interprofessionele onderhandelingen 2023-2024

Wet tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024 - BS 5 september, p. 71.811