Vinden

Influencers en verborgen reclame

Zijn sociale netwerken verslavend? Volgens de SMI-barometer (Social Media & Influencer) over 2022 bezocht 83% van de jongeren dagelijks Instagram, 70% YouTube, 66% Snapchat, 63% TikTok en 59% Facebook. Uit dezelfde studie bleek bovendien dat 87% van de jongeren op sociale netwerken influencers volgt. Les Engagés zou de activiteit van die laatste graag reguleren.

De partij wil dat in de eerste plaats doen door schriftelijke overeenkomsten te eisen waarin in het bijzonder het loon of het voordeel in natura staat vermeld dat de influencer krijgt, naast een duidelijke vermelding van het commerciële oogmerk. Ongeacht de vorm van promotie die wordt gebruikt - sponsoring, product placement enzovoort - moeten bij de beelden tijdens de volledige duur op een duidelijke, leesbare en identificeerbare manier de woorden Publiciteit of Commerciële samenwerking worden vermeld.

In dezelfde geest moet geretoucheerde inhoud die de influencers maken en verspreiden gepaard gaan met de vermelding Geretoucheerd beeld. Als er beelden in voorkomen, al dan niet afkomstig van artificiële intelligentie, moeten die de vermelding Virtueel beeld krijgen.

Bij dropshipping, wanneer de verkoper zelf geen voorraad heeft van de producten die hij te koop aanbiedt, moet de influencer potentiële kopers op de hoogte brengen van de identiteit van de eigenlijke leverancier van het product en die informatie moet tijdens de reclame duidelijk en uitdrukkelijk worden meegedeeld.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276