Vinden

Hogere taksen voor vzw’s

Staat ‘moderniseren’ gelijk aan ‘verhogen’? Beheerders van een vzw zullen hun mening snel klaar hebben. De regering maakt zich immers op om het tarief van de voor vzw’s geldende taks tot vergoeding der successierechten, ook wel de patrimoniumtaks genoemd, te ‘moderniseren’.

De taks, die momenteel 0,17% van de bezittingen van de vzw bedraagt, is lineair. Zodra de modernisering is goedgekeurd wordt ze progressief volgens de volgende schaal: niets op de eerste schijf van 50.000 euro, 0,15% op de schijf tussen 50.000,01 en 250.000 euro, 0,30% op de schijf tussen 250.000,01 en 500.000 euro en 0,45% daarboven.

De huidige vrijstelling wanneer het belastbare patrimonium van de rechtspersoon niet meer dan 25.000 euro bedraagt, geldt voortaan weliswaar tot 50.000 euro, maar dat neemt niet weg dat voor grote vzw’s de rekening hoog kan oplopen, zeker omdat voortaan vastgoed in het buitenland ook in de heffingsgrondslag wordt opgenomen.

De impact van het nieuwe tarief wordt wel geneutraliseerd voor de instellingen uit de zorgsector.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276