NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Gratis betalingsherinnering

Sinds 1 september 2023 is de eerste herinnering die een onderneming aan een consument stuurt omdat die zijn factuur niet betaalde gratis. Dat geldt echter alleen voor contracten die vanaf die datum worden gesloten. Voor eerder gesloten contracten loopt er een overgangsperiode tot 1 december 2023.

De kosteloosheid is wel beperkt tot drie onbetaalde facturen per jaar wanneer het contract betrekking heeft op de regelmatige levering van goederen of diensten, zoals een jaarabonnement voor een krant met een maandelijkse betaling. Vanaf de vierde onbetaalde factuur mag er een vergoeding van maximaal 7,5 euro plus de portokosten die gelden op het moment van de verzending worden gevraagd.

Vanaf de eerste herinnering heeft de consument 14 kalenderdagen de tijd om zijn schuld af te lossen. Gedurende die periode mogen er geen kosten of interesten worden aangerekend. Na afloop van de betrokken periode kan de onderneming een tweede herinnering verzenden en op dat moment een vergoeding of interest voor te late betaling aanrekenen. Beide bedragen zijn begrensd.

De vergoedingen hangen weliswaar van de hoogte van de schuld af, maar mogen niet meer dan 20 euro bedragen als het verschuldigde bedrag lager of gelijk is aan 150 euro; 30 euro verhoogd met 10% van het verschuldigde bedrag als dat laatste tussen 150,01 en 500 euro bedraagt; en 65 euro verhoogd met 5% van het verschuldigde bedrag als dat laatste hoger is dan 500 euro, met een maximum van 2.000 euro.

De verwijlinteresten mogen dan weer niet hoger zijn dan de interesten tegen de referentierentevoet vermeerderd met acht procentpunt zoals bedoeld in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, die voor het tweede halfjaar van 2023 maximaal 12% bedraagt. Ook die interesten worden berekend op het verschuldigde bedrag.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content
Belgian Laser Company

Op zoek naar een partner in plaatbewerking?
Zoek niet verder, Belgian Laser Company is er om aan al je behoeften te voldoen. “Onze dienstverlening begint al tijdens de teken- en ontwerpfase en eindigt pas bij de assemblage." zaakvoerder Patrick Mok.
Lees hier meer over dit complete plaatje

IFBD

Psychologie van overtuigen: ijs verkopen aan eskimo's
15 november 2023 - Antwerpen
   > U leert hoe invloed en beïnvloeding werkt.
   > U leert hoe u alles gedaan krijgt ...
   > U krijgt superkrachtige technieken om onzichtbaar te overtuigen. Klik hier voor meer informatie

Infotheek
Bijgewerkt dossier met maatregelen - oorlog in Oekraïne

Oorlog in Oekraïne - Op 21 september van dit jaar bijgewerkt dossier dat het mogelijk maakt de maatregelen te volgen die werden genomen door de belangrijkste Belgische, Europese en internationale economische spelers en financiers in het kader van de crisis tussen Rusland en Oekraïne.
 

 

 

Jaarlijkse indexatie van bedragen voor aanslagjaren 2021-2022-2023

Circulaire 2023/C/77 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2021, 2022 en 2023

 

Bescherming van consument in de bouwsector

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Bescherming van de consument in de bouwsector

 

Wetstraat
Bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen

Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/713 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen - BS 8 september, p. 73.975
 

Steun voor goederenvervoer per spoor per geïsoleerde wagons

Wet houdende steun voor het goederenvervoer per spoor per geïsoleerde wagons - BS 7 september, p. 73.675

Interprofessionele onderhandelingen 2023-2024

Wet tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024 - BS 5 september, p. 71.811