NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Gemiddeld en mediaan aanvullend pensioen

Cijfers kunnen bedriegen. Over alle stelsels heen beschouwd, ontvingen mannen die recent met pensioen gingen een gemiddeld bruto kapitaal van 83.762 euro. Bij de vrouwen ging het om een gemiddeld bruto kapitaal van 41.546 euro. Wanneer we echter rekening houden met het mediane bruto kapitaal, met andere woorden dat waar de helft boven ligt en de andere helft onder, dalen die bedragen tot respectievelijk 13.851 en 4.521 euro.

Het grote verschil tussen die twee manieren van meten, zo stelt de Studiecommissie voor de Vergrijzing in haar recentste jaarverslag, wijst op een grote ongelijkheid tussen de ontvangen kapitalen, waarbij een groot deel van de begunstigden slechts een bescheiden bedrag ontvangt, terwijl een klein aantal van hen een zeer hoge som krijgt. Over alle stelsels heen kreeg zo een kwart van de vrouwen en mannen een eenmalig kapitaal lager dan respectievelijk 859 en 4078 euro.

Aan het andere uiterste zien we een kwart van de vrouwen en mannen die respectievelijk minstens 33.436 en 65.892 euro ontvingen in 2021. De echt rijkelijke aanvullende pensioenen zijn in werkelijkheid slechts voor een kleine minderheid weggelegd: 1% van de vrouwen en mannen ontving in de loop van hetzelfde jaar respectievelijk 479.327 en 960.848 euro.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content
Belgian Laser Company

Op zoek naar een partner in plaatbewerking?
Zoek niet verder, Belgian Laser Company is er om aan al je behoeften te voldoen. “Onze dienstverlening begint al tijdens de teken- en ontwerpfase en eindigt pas bij de assemblage." zaakvoerder Patrick Mok.
Lees hier meer over dit complete plaatje

Infotheek
Bijgewerkt dossier met maatregelen - oorlog in Oekraïne

Oorlog in Oekraïne - Op 21 september van dit jaar bijgewerkt dossier dat het mogelijk maakt de maatregelen te volgen die werden genomen door de belangrijkste Belgische, Europese en internationale economische spelers en financiers in het kader van de crisis tussen Rusland en Oekraïne.
 

 

 

Jaarlijkse indexatie van bedragen voor aanslagjaren 2021-2022-2023

Circulaire 2023/C/77 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2021, 2022 en 2023

 

Bescherming van consument in de bouwsector

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Bescherming van de consument in de bouwsector

 

Wetstraat
Bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen

Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/713 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen - BS 8 september, p. 73.975
 

Steun voor goederenvervoer per spoor per geïsoleerde wagons

Wet houdende steun voor het goederenvervoer per spoor per geïsoleerde wagons - BS 7 september, p. 73.675

Interprofessionele onderhandelingen 2023-2024

Wet tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024 - BS 5 september, p. 71.811