NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Geen vervangende ondernemers meer

Er waren er eerlijk gezegd al niet erg veel. De regering dacht er in 2010 goed aan te doen om een register van vervangende aannemers aan te leggen en zo de zelfstandigen te hulp te komen die zich verplicht zagen om hun activiteit om medische of familiale redenen tijdelijk op te schorten. Zij zouden dankzij een vervanger immers hun zaak open kunnen houden of hun dienstverlening kunnen garanderen.

Tien jaar later blijkt echter dat de daarmee ingevoerde regeling niet het verwachte succes opleverde. Daar zijn twee redenen voor. Enerzijds is er het wantrouwen tegenover het idee om zich te laten vervangen en de complexiteit van bepaalde activiteiten, en anderzijds de kosten die met de maatregel gepaard gaan.

Aangezien de activiteit van vervangend ondernemer als een beroep wordt beschouwd, wordt die laatste immers zelfstandige vanaf de eerste dag van de vervanging. Hij moet dan ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en dat blijven tot hij de schrapping uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) aanvraagt. De betrokkene moet met andere woorden ook verplicht bijdragen betalen wanneer hij geen vervangingen uitvoert. Het gevolg daarvan is dat er van de 39 ingeschrevenen eind 2011 al snel minder dan tien overbleven. In maart 2022 telde het register nog slechts één ingeschrevene. De regeling wordt binnenkort dan ook afgeschaft.
Lees meer

 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580