Vinden

Geen auteursrechten voor IT

Het auteursrecht, dat oorspronkelijk werd bedacht als gunstigere fiscale behandeling voor natuurlijke personen die onregelmatige inkomsten hebben uit de uitoefening van hun artistieke activiteit, werd al snel een in heel wat sectoren toegepaste voordelige manier van vergoeden.

Vandaar de terugkeer naar de oorsprong via de programmawet van december 2022, waarin de overdracht van auteursrechten op literaire of artistieke werken wordt beperkt. Ze moeten openbaar worden gemaakt en de auteur moet over een kunstwerkattest beschikken.

Op die manier worden heel wat activiteitensectoren de facto uitgesloten, waaronder de informaticasector. Daarop zijn heel wat ondernemingen en softwareontwikkelaars naar het Grondwettelijk Hof gestapt. De eisers dienden hun memories in, waarop de Ministerraad in antwoord eveneens zijn memories indiende. Het Hof zal dan ook binnenkort een beslissing nemen.

Hoe zal die luiden? Voor de minister van Financiën is het antwoord duidelijk. “Mijn administratie voert inderdaad controles uit op de toepassing van het fiscale regime van de auteursrechten. In dit stadium betreft dit vooralsnog aanslagjaren van voor de hervorming.”

Voor de jaren waarin het nieuwe belastingstelsel van toepassing is, is de minister duidelijk. “De dienst Voorafgaande Beslissingen”, zo antwoordde hij op een parlementaire vraag, ”stelt dat hij binnen de contouren van de nieuwe wettelijke regels geen mogelijkheid ziet om rulings af te leveren met betrekking tot inkomsten uit overdracht en licentieverlening van auteursrechten inzake softwareprogramma’s.”
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276