NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Geen auteursrechten voor IT

Het auteursrecht, dat oorspronkelijk werd bedacht als gunstigere fiscale behandeling voor natuurlijke personen die onregelmatige inkomsten hebben uit de uitoefening van hun artistieke activiteit, werd al snel een in heel wat sectoren toegepaste voordelige manier van vergoeden.

Vandaar de terugkeer naar de oorsprong via de programmawet van december 2022, waarin de overdracht van auteursrechten op literaire of artistieke werken wordt beperkt. Ze moeten openbaar worden gemaakt en de auteur moet over een kunstwerkattest beschikken.

Op die manier worden heel wat activiteitensectoren de facto uitgesloten, waaronder de informaticasector. Daarop zijn heel wat ondernemingen en softwareontwikkelaars naar het Grondwettelijk Hof gestapt. De eisers dienden hun memories in, waarop de Ministerraad in antwoord eveneens zijn memories indiende. Het Hof zal dan ook binnenkort een beslissing nemen.

Hoe zal die luiden? Voor de minister van Financiën is het antwoord duidelijk. “Mijn administratie voert inderdaad controles uit op de toepassing van het fiscale regime van de auteursrechten. In dit stadium betreft dit vooralsnog aanslagjaren van voor de hervorming.”

Voor de jaren waarin het nieuwe belastingstelsel van toepassing is, is de minister duidelijk. “De dienst Voorafgaande Beslissingen”, zo antwoordde hij op een parlementaire vraag, ”stelt dat hij binnen de contouren van de nieuwe wettelijke regels geen mogelijkheid ziet om rulings af te leveren met betrekking tot inkomsten uit overdracht en licentieverlening van auteursrechten inzake softwareprogramma’s.”
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580