NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Flexi-jobs voor de zorgsector

De in december 2015 ter ondersteuning van de horeca ingevoerde flexi-jobs werden stelselmatig uitgebreid naar andere sectoren, zoals de handel in levensmiddelen en de detailhandel. Sinds 1 januari van dit jaar zijn flexi-jobs in de zorgsector eveneens mogelijk.

De mogelijkheid blijft evenwel beperkt tot ondersteunende en begeleidende taken, zodat de eigenlijke zorgtaken - het werk van verpleegkundigen of zorgkundigen bijvoorbeeld - uitgesloten blijven van het systeem. Dat vormt een gedeeltelijke verklaring voor het uitblijven van het succes op dat gebied.

Gezien het toenemende tekort aan personeel in zowel de zorgsector als de kinderopvang stelt de Open VLD voor om het systeem van de flexi-jobs uit te breiden naar de zorgsector in ruime zin en naar de kinderopvang.
Lees meer

 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580