NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Fiscale fraude en bestuursverbod

Voor de schatkist is een minnelijke schikking op het gebied van fiscale fraude altijd een goede zaak, aangezien ze maar kan worden voorgesteld wanneer de fiscus definitief en integraal is betaald. Bij een correctionele veroordeling daarentegen is succes verre van zeker, vooral wanneer het illegale geld in het buitenland is ondergebracht.

Voor het grote publiek is dat voordeel echter al uitgevlakt door de geheimhouding rond dat type transacties. Daarom wil de regering meer inzetten op transparantie, naar het voorbeeld van wat al bestaat voor de minnelijke schikkingen van de FSMA, die haar administratieve boetes op haar website publiceert.

Zo is in het wetsontwerp houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering opgenomen dat de homologatie van de transactie, met inbegrip van die van het onderzoeksgerecht, in openbare zitting wordt uitgesproken.

In dezelfde tekst wordt het openbaar ministerie de mogelijkheid geboden om in het kader van een transactie bovenop de voorgestelde geldsom een bestuursverbod op te leggen. Dat verbod, dat een veiligheidsmaatregel vormt en geen straf, moet worden gezien als het verbod om persoonlijk of via een tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder van alle soorten rechtspersonen uit te oefenen.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
IFBD

Psychologie van overtuigen: ijs verkopen aan eskimo's
15 november 2023 - Antwerpen
   > U leert hoe invloed en beïnvloeding werkt.
   > U leert hoe u alles gedaan krijgt ...
   > U krijgt superkrachtige technieken om onzichtbaar te overtuigen. Klik hier voor meer informatie

Partner Content
Belgian Laser Company

Op zoek naar een partner in plaatbewerking?
Zoek niet verder, Belgian Laser Company is er om aan al je behoeften te voldoen. “Onze dienstverlening begint al tijdens de teken- en ontwerpfase en eindigt pas bij de assemblage." zaakvoerder Patrick Mok.
Lees hier meer over dit complete plaatje

Infotheek
Bijgewerkt dossier met maatregelen - oorlog in Oekraïne

Oorlog in Oekraïne - Op 21 september van dit jaar bijgewerkt dossier dat het mogelijk maakt de maatregelen te volgen die werden genomen door de belangrijkste Belgische, Europese en internationale economische spelers en financiers in het kader van de crisis tussen Rusland en Oekraïne.
 

 

 

Jaarlijkse indexatie van bedragen voor aanslagjaren 2021-2022-2023

Circulaire 2023/C/77 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2021, 2022 en 2023

 

Bescherming van consument in de bouwsector

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Bescherming van de consument in de bouwsector

 

Wetstraat
Bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen

Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/713 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen - BS 8 september, p. 73.975
 

Steun voor goederenvervoer per spoor per geïsoleerde wagons

Wet houdende steun voor het goederenvervoer per spoor per geïsoleerde wagons - BS 7 september, p. 73.675

Interprofessionele onderhandelingen 2023-2024

Wet tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024 - BS 5 september, p. 71.811