NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Fiscale bevordering van fair trade

Oorspronkelijk was fair trade bedoeld als een alternatief voor het traditionele commerciële systeem. Het steunde op waarden als rechtvaardigheid en solidariteit. Het werd echter slachtoffer van zijn eigen succes, waardoor er marketing in het spel kwam. Zo ontstond er een wildgroei aan labels en producten die in werkelijkheid helemaal niet zo ‘rechtvaardig’ zijn, maar wel het woord op hun verpakking dragen, waardoor de consument geen betrouwbaar houvast meer heeft.

Er bestaat al meer dan twintig jaar een wet om sociaal verantwoorde productie te bevorderen, maar enerzijds vroegen en kregen slechts weinig ondernemingen het label en anderzijds zijn er veel nieuwe labels ontwikkeld die buiten het toepassingsgebied van de wet vallen. De PS vindt het dan ook nodig om de huidige onduidelijkheid weg te werken en een duidelijk antwoord te bieden op de vraag “wie doet echt aan eerlijke handel en wie niet?”.

In de tekst zijn sancties van niveau 2 opgenomen voor onrechtmatig gebruik van het label ‘fair trade’ bij de verkoop van producten. Voorts vraagt de partij de fiscale bevordering van de aankoop van de producten via een verlaging van het toepasselijke btw-tarief naar 6%. Dat is genereus, maar er blijft een groot probleem: de btw valt onder de door Europa geregelde materie. De Europese Commissie moet een dergelijke verlaging dan ook goedkeuren.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580