NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Eenmalige innovatiepremies verlengd

In zijn administratieve instructies voor het derde kwartaal van dit jaar bevestigt de RSZ de verlenging voor 2023 en 2024 van de wet van 2006, die het mogelijk maakt om zowel in grote ondernemingen als kmo’s een eenmalige, van sociale bijdrage vrijgestelde innovatiepremie toe te kennen aan medewerkers die bijzonder inventief waren.

Uiteraard zijn daar voorwaarden aan verbonden, waaraan tegelijkertijd moet worden voldaan. Zo moet de innovatie een echte meerwaarde inhouden voor de onderneming die de premie toekent. Ze moet intern verwezenlijkt zijn en mag niet het voorwerp uitmaken van een van een derde uitgaande voorafgaande offerteaanvraag voor producten of processen.

Daarnaast zijn er bovengrenzen. Het bedrag van de per werknemer betaalde premies mag niet meer dan een maandloon bedragen en de totale som van de in een kalenderjaar gestorte premies mag niet meer dan 1% van de volledige verloning bedragen. Het aantal werknemers dat de premies krijgt, mag niet hoger liggen dan 10% van het aantal werknemers in ondernemingen die minstens dertig personen tewerkstellen. Daaronder is het aantal mogelijke begunstigden beperkt tot drie.
Lees meer

 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FAQ over de verhoogde kostenaftrek voor laadstations voor elektrische wagens

Circulaire met FAQ over de verhoogde kostenaftrek voor laadstations voor elektrische wagens
 

Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580