NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Eenmalige innovatiepremies verlengd

In zijn administratieve instructies voor het derde kwartaal van dit jaar bevestigt de RSZ de verlenging voor 2023 en 2024 van de wet van 2006, die het mogelijk maakt om zowel in grote ondernemingen als kmo’s een eenmalige, van sociale bijdrage vrijgestelde innovatiepremie toe te kennen aan medewerkers die bijzonder inventief waren.

Uiteraard zijn daar voorwaarden aan verbonden, waaraan tegelijkertijd moet worden voldaan. Zo moet de innovatie een echte meerwaarde inhouden voor de onderneming die de premie toekent. Ze moet intern verwezenlijkt zijn en mag niet het voorwerp uitmaken van een van een derde uitgaande voorafgaande offerteaanvraag voor producten of processen.

Daarnaast zijn er bovengrenzen. Het bedrag van de per werknemer betaalde premies mag niet meer dan een maandloon bedragen en de totale som van de in een kalenderjaar gestorte premies mag niet meer dan 1% van de volledige verloning bedragen. Het aantal werknemers dat de premies krijgt, mag niet hoger liggen dan 10% van het aantal werknemers in ondernemingen die minstens dertig personen tewerkstellen. Daaronder is het aantal mogelijke begunstigden beperkt tot drie.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content
Belgian Laser Company

Op zoek naar een partner in plaatbewerking?
Zoek niet verder, Belgian Laser Company is er om aan al je behoeften te voldoen. “Onze dienstverlening begint al tijdens de teken- en ontwerpfase en eindigt pas bij de assemblage." zaakvoerder Patrick Mok.
Lees hier meer over dit complete plaatje

Infotheek
Bijgewerkt dossier met maatregelen - oorlog in Oekraïne

Oorlog in Oekraïne - Op 21 september van dit jaar bijgewerkt dossier dat het mogelijk maakt de maatregelen te volgen die werden genomen door de belangrijkste Belgische, Europese en internationale economische spelers en financiers in het kader van de crisis tussen Rusland en Oekraïne.
 

 

 

Jaarlijkse indexatie van bedragen voor aanslagjaren 2021-2022-2023

Circulaire 2023/C/77 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2021, 2022 en 2023

 

Bescherming van consument in de bouwsector

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Bescherming van de consument in de bouwsector

 

Wetstraat
Bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen

Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/713 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen - BS 8 september, p. 73.975
 

Steun voor goederenvervoer per spoor per geïsoleerde wagons

Wet houdende steun voor het goederenvervoer per spoor per geïsoleerde wagons - BS 7 september, p. 73.675

Interprofessionele onderhandelingen 2023-2024

Wet tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024 - BS 5 september, p. 71.811