NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Een franchisering is geen ontslag

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO maakt zich duidelijk boos over de wil van de Franstalige groenen, voor wie “de logica achter franchising dezelfde is als die achter collectief ontslag” en verzet zich heftig tegen hun voornemen om de wet-Renault naar franchiseringen uit te breiden. Voor de Raad is een dergelijk voorstel simpelweg onaanvaardbaar.

Een franchise gelijkstellen met ontslag zal uiteraard de ontwikkeling ervan afremmen, wat in de eerste plaats kmo’s treft, aangezien franchisenemers over het algemeen kmo’s zijn. Zij worden met het voorstel als werkgevers in een slecht daglicht geplaatst terwijl, zo argumenteert de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, het net omgekeerd is.

“Indien werkgelegenheid kan behouden blijven doordat grote ondernemingen activiteiten via franchisering naar kmo’s overdragen en de werknemers daarbij hun loon- en arbeidsvoorwaarden behouden, zou dat juist moeten verwelkomd worden en niet ten onrechte als een vorm van ontslag mogen beschouwd worden.”
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580