NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Droogteschade is gedekt

Goed nieuws in deze tijden van algemene droogte: droogteschade aan een woning moet worden beschouwd als schade veroorzaakt door een aardverschuiving of een grondverzakking, die de brandverzekeraar moet dekken.

Door een beroep tot nietigverklaring te verwerpen dat werd ingediend door verscheidene verzekeraars voor wie een inkrimping van de bodem geen grondverzakking vormt in de betekenis van een beweging van een belangrijke massa van de bodemlaag, maakt het Grondwettelijk Hof een einde aan de juridische onzekerheid die ontstond met artikel 124 van de wet van 4 april 2014. Dat verplicht verzekeraars om in het kader van een brandverzekering de risico’s te dekken die verbonden zijn aan bepaalde natuurrampen, waaronder een aardverschuiving of een grondverzakking.

Het Hof keek naar hoe het gelaakte artikel tot stand kwam en leidde daaruit af dat het altijd de bedoeling van de wetgever was om alle aardverschuivingen of grondverzakking te dekken die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan andere natuurfenomenen dan overstromingen of aardbevingen.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580