NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Doelgroepen: van zes naar drie

Omdat ze ondernemers wil stimuleren om hun eerste werknemers aan te werven, besliste de regering destijds om verminderingen toe te kennen voor de sociale bijdragen die de werkgevers voor hun eerste personeelsleden stortten. Het was een genereus maar volgens het Rekenhof weinig efficiënt idee. De kosten voor die doelgroepenverminderingen, zo vat het hof samen in een behoorlijk vernietigende audit, stijgen veel sneller dan de werkgelegenheid.

Vandaar een dubbele bijstelling die discreet wordt ingevoerd via een wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. De vrijstelling van werkgeversbijdrage daalt vanaf 1 januari 2024 van 4.000 naar 3.100 euro per kwartaal. Bovendien verdwijnen op diezelfde datum de doelgroepenverminderingen die een werkgever kan genieten voor de aanwerving van een vierde, een vijfde of een zesde werknemer.

Via een overgangsbepaling wordt wel gegarandeerd dat de doelgroepenverminderingen die voor 1 januari 2024 van start gingen, kunnen blijven lopen gedurende de vooropgestelde resterende termijn voor de vermindering en dat volgens de regels en bedragen die op 31 december 2023 golden.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content
Belgian Laser Company

Op zoek naar een partner in plaatbewerking?
Zoek niet verder, Belgian Laser Company is er om aan al je behoeften te voldoen. “Onze dienstverlening begint al tijdens de teken- en ontwerpfase en eindigt pas bij de assemblage." zaakvoerder Patrick Mok.
Lees hier meer over dit complete plaatje

IFBD

Psychologie van overtuigen: ijs verkopen aan eskimo's
15 november 2023 - Antwerpen
   > U leert hoe invloed en beïnvloeding werkt.
   > U leert hoe u alles gedaan krijgt ...
   > U krijgt superkrachtige technieken om onzichtbaar te overtuigen. Klik hier voor meer informatie

Infotheek
Bijgewerkt dossier met maatregelen - oorlog in Oekraïne

Oorlog in Oekraïne - Op 21 september van dit jaar bijgewerkt dossier dat het mogelijk maakt de maatregelen te volgen die werden genomen door de belangrijkste Belgische, Europese en internationale economische spelers en financiers in het kader van de crisis tussen Rusland en Oekraïne.
 

 

 

Jaarlijkse indexatie van bedragen voor aanslagjaren 2021-2022-2023

Circulaire 2023/C/77 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2021, 2022 en 2023

 

Bescherming van consument in de bouwsector

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Bescherming van de consument in de bouwsector

 

Wetstraat
Bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen

Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/713 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen - BS 8 september, p. 73.975
 

Steun voor goederenvervoer per spoor per geïsoleerde wagons

Wet houdende steun voor het goederenvervoer per spoor per geïsoleerde wagons - BS 7 september, p. 73.675

Interprofessionele onderhandelingen 2023-2024

Wet tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024 - BS 5 september, p. 71.811