Vinden

Digitale facturatie verplicht

Vanaf 1 januari 2026 wordt digitale facturatie (e-invoicing) tussen ondernemingen verplicht. Momenteel bestaat die verplichting alleen voor facturen die aan openbare diensten worden verzonden. De regering hoopt daarmee de btw-kloof te dichten. Het betreft het verschil tussen wat de staat aan btw-inkomsten zou moeten ontvangen en wat hij werkelijk ontvangt.

Uiteraard komt dat door fraude, maar ook door faillissementen, vergissingen, slordigheden enzovoort. Het gaat om enorme bedragen. Voor het jaar 2020 alleen al raamt de Europese Commissie het verschil op 93 miljard euro, of 9,1% van de totale vereiste theoretische waarde.

Met 14% zit ons land ruim boven het Europese gemiddelde. In vergelijking met onze buurlanden Frankrijk (8%), Duitsland (4,8%) en vooral Nederland (2,8%) is het verschil nog groter. In de praktijk liet de regering haar keuze vallen op het Europese PEPPOL-netwerk, dat al door heel wat andere lidstaten wordt gebruikt.
Lees meer
 

 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276