NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

De pensioenbonus keert terug

Tien jaar na zijn afschaffing in 2025 keert de pensioenbonus terug, en wel met hetzelfde doel als destijds: het feit dat mensen langer werken op een positieve manier erkennen. Zo zal er vanaf 2025 in de drie arbeidsstelsels een pensioenbonus worden toegekend voor de tewerkstellingsperiodes vanaf 1 juli 2024. De bonus kan gedurende maximaal drie jaar worden opgebouwd door personen die na de datum waarop ze vervroegd of op de normale pensioenleeftijd met pensioen kunnen gaan, aan het werk blijven.

Om rekening te houden met de realiteit aan het einde van de loopbaan, wordt er voor de opbouw van de bonus ook rekening gehouden met dertig gelijkgestelde dagen. Wie de volledige drie jaar blijft werken, zal recht hebben op een bonus van 22.650 euro.

De begunstigde zal kunnen kiezen tussen de uitbetaling van de bonus als eenmalige storting of als een maandelijkse aanvulling op het wettelijk pensioen. Het bedrag is vrijgesteld van belasting en sociale bijdrage.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Genderdimensie van soorten verlof in België

De genderdimensie van verschillende soorten verlof in België
 

Wetstraat
Maatregelen tot ondersteuning van gelegenheidsarbeiders land- en tuinbouw

Wet houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw - BS 23 november, p. 108.825

Diverse arbeidsbepalingen

Wet houdende diverse arbeidsbepalingen - BS 23 november, p. 108.828

Hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven – BS 29 september, p. 80.294