NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

De dosis maakt het vergif

Hoewel de cijfers scheefgetrokken zijn door de omvang van de parallelimport, is het verdict duidelijk: we drinken te veel. Daarom komt er na vijftien jaar palaveren een Actieplan 2023-2025, dat 75 maatregelen omvat, die in wetteksten moeten worden gegoten.

Het betreft onder andere een volledig verbod op reclame voor alcoholische dranken via welke drager dan ook wanneer de geviseerde doelgroep bestaat uit minderjarigen, een verbod op de verkoop via automaten en diverse bewustmakingscampagnes.

Omdat ze op dat laatste vlak vinden dat de verwijzingen naar het aantal glazen dat niet mag worden overschreden te vaag zijn, zouden de groenen graag op elk flesje of blikje naast een waarschuwing die wijst op de gevaren van alcohol voor de gezondheid ook de vermelding zien van de voedings- en energiewaarden per 100 ml inhoud, net als het aantal alcoholische eenheden per hoeveelheid.
https://www.dekamer.be/flwb/pdf/55/3473/55K3473001.pdf
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580