NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

De 120 relance-uren zijn terug

De regering keurde in de ministerraad van 12 mei 2023 de herinvoering goed van de zogenoemde 'relance-uren', voor de periode 1 juli 2023 tot 30 juni 2025. Omdat de omzetting ervan in wetten en reglementen op zich laat wachten, kondigt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg aan dat hij in de praktijk de maatregel vanaf 1 juli aanvaardt.

De maatregel, die in 2021-2022 al een eerste maal werd ingevoerd, biedt de mogelijkheid om per kalenderjaar 120 bijkomende vrijwillige overuren te presteren, ook wel ‘relance-uren’ genoemd. Er wordt geen salaristoeslag of RSZ-bijdrage op die bijkomende uren berekend. Ze zijn bovendien vrij van belastingen.

In afwachting van de nieuwe fiscale bepalingen, waarmee de bestaande belastingvrijstelling wordt uitgebreid, moet de bedrijfsvoorheffing echter wel nog worden gestort. De werknemer van zijn kant moet zich er schriftelijk en voorafgaand aan de betrokken periode mee akkoord verklaren.
Lees meer

 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580