NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Btw: uitstel voor de zomer

Met de zomervakantie zijn ook de traditionele aan de btw-plichtigen toegekende faciliteiten er weer. Zo moeten de maandaangiften voor de verrichtingen van juni en juli 2023 ten laatste op 10 augustus en 8 september zijn ingediend, in plaats van op 20 juli en 21 augustus.

In dezelfde geest moet de kwartaalaangifte voor de verrichtingen van het tweede kwartaal 2023 ten laatste op 10 augustus zijn ingediend in plaats van op 20 juli. De maatregel is echter niet van toepassing voor vergunningshouders voor een maandelijkse teruggave btw. 

Voor betalingen wordt dan weer geen uitstel verleend. Daar gelden de normale vervaldagen, namelijk 20 juli ten laatste voor de aangifte van het tweede kwartaal en 21 augustus 2023 voor de aangifte van juli 2023.
Lees meer

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580