Vinden

Banken - Een jaar vol veerkracht

Met sterk stijgende cijfers laten de in ons land actieve banken een hogere rendabiliteit optekenen dan hun Europese sectorgenoten. (Tony Coenjaerts) 

In de loop van het geanalyseerde boekjaar verdwenen 219 bankkantoren. Eind 2022 waren er nog 3.590, vijf keer minder dan in 1993! Op dezelfde datum hadden de banken 822 miljard euro van klanten in bewaring, gespreid over 38 miljoen rekeningen, waaronder 20 miljoen zichtrekeningen en 18 miljoen gereglementeerde spaarrekeningen.

Hoewel het conflict in Oekraïne nauwelijks effect heeft op onze banken, aangezien hun rechtstreekse blootstelling slechts 0,03% van het balanstotaal van de sector bedraagt, leidde de versnelling van de inflatie wel tot een stijging van de rentevoeten, waardoor onze banken een hoge rendabiliteit konden aanhouden. 

Globaal steeg de winst van de sector van 5,8 tot 9,1 miljard euro. Dat is een substantiële, maar deels kunstmatige stijging. Bij KBC Bank namen de ontvangen dividenden met twee miljard euro toe en bij BNP Paribas Fortis met bijna 800 miljoen euro. Euroclear Bank van zijn kant haalde meer dan de helft (597 miljoen euro) van de opgetekende winst (1.147 miljoen) uit bevroren Russische tegoeden.

Op bedrijfsvlak deed BNP Paribas Fortis zichzelf voor zijn tweehonderdste verjaardag de 657 loketten van Bpost bank cadeau. Van die laatste had het al 50% in handen. De activiteiten, producten en diensten van Bpost bank bleven het hele jaar ongewijzigd, maar het is wel de bedoeling dat ze vanaf 2024 volledig in BNP Paribas Fortis worden geïntegreerd.

Het eind 2021 aan de Crelangroep overgedragen Axa Bank moet in principe vanaf volgend voorjaar met het moederbedrijf fuseren. Eind vorig jaar telde Crelan 453 kantoren, gespreid over het hele land, en Axa 333, die alle door zelfstandigen werden geleid. In 2027 zou dat netwerk nog uit ongeveer 450 kantoren bestaan.

Dromen verbrijzeld

NewB zag zijn droom – een ethische coöperatieve bank oprichten – definitief in rook opgaan. Nadat het zijn banklicentie verloor, treedt NewB sinds april op als bank- en investeringskantoor van VDK Bank, die zo naar Brussel en Wallonië kan uitbreiden. Als verre erfgenaam van een spaarkas voor Gentse katholieke arbeiders (Volksspaarwezen) beschikt VDK immers over 75 kantoren, die allemaal in Vlaanderen liggen. Onder zijn aandeelhouders vinden we Belfius, dat 17,53% in handen heeft.

En er is sprake van nog een verdwijning: na onderzoek van de activiteiten van Shizuoka Bank Europe besliste de Japanse financiële groep waar die laatste onder valt in juli om de bank stop te zetten.

Midden in de zomer van 2023 kwam de private Bank Degroof Petercam, de grootste van het land, in Franse handen. Helemaal verrassen deed dat niet, aangezien het eerbiedwaardige instituut, dat al sinds 1871 bestaat, de voorbije jaren wat problemen kende. De nieuwe eigenaar is Indosuez Wealth Management, een dochter van de Franse groep Crédit Agricole, waarvan de Belgische tak drie vestigingen telt (Brussel, Antwerpen en Gent), waar de Belgen al terechtkunnen. Doordat het controle krijgt over Bank Degroof Petercam kan het zich ontpoppen tot een pan-Europese leider in vermogensbeheer, die ondanks alles toch een beetje Belgisch zal blijven, aangezien de discrete groep CLdN van de Antwerpse reder Cigrang besliste om zijn aandeel in dat kader tot 20% op te trekken.


Dit artikel is verschenen in Top 5.000, die beschikbaar is in pdf.

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276